BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ateistin deveye benzeyen mantığı!

Ateistin deveye benzeyen mantığı!

Ateist diyor ki: Kur’anda adı geçen deve, hurma türü şeyler ancak Arabistan yarımadasında yetişen canlı türleridir. Sadece çöl bitkileri ve çöl hayvanlarını içeren Kur’an nasıl evrensel olabilir? CEVAP: Ne kadar bozuk bir mantık bu! Hangi öğretmen öğrencisine, bilmediği görmediği...Ateist diyor ki: Kur’anda adı geçen deve, hurma türü şeyler ancak Arabistan yarımadasında yetişen canlı türleridir. Sadece çöl bitkileri ve çöl hayvanlarını içeren Kur’an nasıl evrensel olabilir? CEVAP: Ne kadar bozuk bir mantık bu! Hangi öğretmen öğrencisine, bilmediği görmediği şeylerden örnekler verir ki? Elbette herkesin bildiği bir örnek verilir. Kur’anın Arapça olarak gönderilmesi de böyledir. Yani Arap olan insana Türkçe veya İngilizce bir dil ile gönderilse idi ne anlayacaklardı? Bununla beraber, Kur’anda, incir, zeytin, nar, üzüm, kiraz, muz gibi meyvelerden, hıyar, sarımsak, soğan, mercimek gibi sebzelerden ve buğday arpa gibi ekinlerden de bahsedilir. Birkaç âyet meali özetle şöyledir:: (Ekinleri, zeytin ve narları yaratan Allahtır.) [Enam141], (Allah, ekin, zeytin, hurma, üzüm ve diğer meyveleri bitirir.) [Nahl 11], (Bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.) [Abese 25], (İncir ve zeytine and olsun) [Tin 1], (Musa’nın kavmi, çeşitli sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan istedi.) [Bekara 61], (Allah gökten su indirip çeşit çeşit meyveler yarattı.) [Saffat 41], (Hurma, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik.) [Enam 99], (Amel defterleri sağdan verilen mutlu kimseler için Cennette sedir ağaçları kiraz, muz ve bol meyveler vardır.) [Vakıa 27- 44] Kur’anda Cennet şöyle tasvir edilir: (Cennetin içinde su, süt, şarap ve bal ırmakları ile meyvelerin her çeşidi vardır.) [Muhammed suresi 15] Bir hadis-i şerif de şöyledir: (Cennette, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, hayâl bile edilemeyen nimetler vardır.) [Buhari] Kur’an-ı kerimde, at, eşek, katır, koyun, keçi, inek, köpek, domuz, kurt, maymun, zebra, aslan, balık birçok hayvan ismi geçer. Bunların arasında deveyi görmek art niyetin işaretidir. Bekara suresi bir hayvan adıdır. Sığır demektir. Enam suresi var, [kurbanlık] hayvanlar demektir. Fil suresi var. Daha başka hayvan ismi olan sureler de vardır. Birkaç âyet-i kerime meali şöyledir: (Rabbin bal arısına, her çeşit üründen, çiçekten yemesini öğretti. Karınlarından şifalı bal çıkardı. Düşünen bir millet için bunda ibret vardır.) [Nahl 68,69], (Yunus’u bir balık yuttu.) [Kalem 142], (Allah, erkekli dişili sığır da yarattı.) [Enam 144], (Yahudilere tırnaklı hayvanlar ile sığır ve koyunun iç yağını haram kıldık.) [Enam 146], (Kâfirler hayvan [davar] gibidir, hatta daha aşağıdır.) [Furkan 44], (Allah sekiz çift hayvan yaratmıştır: Koyundan iki ve keçiden iki...) [Enam 143], (Sizin için at, katır ve eşekler yaratılmıştır.) [Nahl 8], (Mağara ehlinin köpekleri de vardı.) [Kehf 18], (Onlar, aslandan ürküp kaçan yaban eşeği [zebra] gibidir.) [Müddesir 50. 51], (Onlara, aşağılık maymun olun dedik.) [Araf 166], (Rabbin fil sahiplerinin üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.) [Fil 1- 4], (Evlerin en dayanıksızı örümcek yuvasıdır.) [Ankebut 41], (Musa’nın asası bir yılan olmuştu.) [Araf 107], (Onlara; tufan, çekirge, haşerat, kurbağa ve kan gönderdik.) [Araf 133], (Domuz eti ve canavarların öldürdüğü hayvan haramdır.) [Maide 3], (Yusuf’u kurt yedi dediler.) [Yusuf 17], (Süleyman’ın, cin, insan ve kuşlardan müteşekkil orduları vardı.) [Neml 17], (En çirkin ses eşek sesidir.) [Lokman 19]
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT