BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bütçe, yine faize gidiyor

Bütçe, yine faize gidiyor

2003 yılı bütçesini 146.9 katrilyon olarak açıklayan Maliye Bakanı Unakıtan, faiz ödemeleri için 65.5 katrilyon lira, sosyal güvenlik kuruluşları 14.9 katrilyon lira ayrılacağını söyledi.ANKARA- Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2003 yılı konsolide bütçe büyüklüğünü, 146.9 katrilyon lira olarak açıkladı. TBMM’ye sunulan 2003 yılı konsolide bütçe tasarısında, bütçe giderleri 146.9 katrilyon lira, gelirleri 100.8 katrilyon lira ve bütçe açığı 46.5 katrilyon lira olarak tespit edildi. 2003 yılı bütçesinin 65 katrilyon lira tutarındaki %45’lik bölümüyle ise Türkiye’nin borç faizleri ödenecek. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, bütçe ödeneklerinin harcama alanlarına göre dağılımına göre, 2003 yılında personel giderlerinin 29.5 katrilyon lira, diğer cari giderlerin 9.3 katrilyon lira, yatırım giderlerinin 9 katrilyon lira ve transferlerin de 99.1 katrilyon lira olarak tespit edildiğini bildirdi. Bakan Unakıtan, bütçenin harcama kalemlerini, transfer ödenekleri içinde faiz ödemeleri için 65.5 katrilyon lira, sosyal güvenlik kuruluşları 14.9 katrilyon lira, vergi iadeleri 6.8 katrilyon lira olduğunu bildirdi. Vergi gelirlerinde %44 artış Bakan Kemal Unakıtan, bütçe gelir tahminlerine ilişkin rakamları ise şöyle açıkladı: “2003 yılında vergi gelirleri 85.9 katrilyon lira, vergi dışı normal gelirler 10.3 katrilyon lira, özel gelir ve fonlar 4.1 katrilyon lira, katma bütçe gelirlerinin 425 trilyon lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2003 yılı konsolide bütçesinde yer alan 146 katrilyon 910 trilyon liralık ödenekten, bütçe kanununa konulan hükümle 1 katrilyon lirası yatırımlardan, 281 trilyon lirası ise çeşitli transfer kalemlerinden olmak üzere, toplam 1 katrilyon 281 trilyon lira kesinti yapılmaktadır.” Geriye kalan 145 katrilyon 629 trilyon liralık ödeneğin ise tamamının harcanmayacağını belirten Unakıtan, “Geriye kalan miktarın 144.8 katrilyon lirası harcamaya dönüşecektir. Bu durumda bütçe giderlerinin GSMH’ye oranı yüzde 40.8, bütçe gelirlerinin GSMH’ye oranı yüzde 28.4, bütçe açığının GSMH’ye oranı ise yüzde 12.4 olarak tespit edildi” dedi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, faiz yükü azaltılamadığı sürece, sağlıklı bir ekonomik yapının kurulamayacağını belirtti. 2003 yılında, faiz ödemelerinin GSMH’ye oranını yüzde 18.5’e düşürmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Unakıtan, 2003 yılı bütçesinde yer alan 65 katrilyon lira tutarındaki faiz ödemelerinin 2002 yılında alınan borçların faizlerinden oluştuğunu ifade etti. Bakan Unakıtan, Türkiye’nin borç ödeme kabiliyetini garanti altına alan tüm kamu sektörüne ilişkin yüzde 6.5’lik faiz dışı fazla hedefinin, hükümetin mali disiplini sağlamada ne derece kararlı olduğunu bir göstergesi olarak görüldüğünü bildirdi. Sağlıklı bir ekonomik yapının, sağlam bir kamu maliyesinden geçtiğini vurgulayan Unakıtan, 2003 yılının sağlam mali yapının oluşturulması için adeta bir dönüm noktası olacağını söyledi. Bakan Kemal Unakıtan, Hazine arazilerinin daha hızlı şekilde satışını öngören kanun değişikliği çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Hazırlanan taslakla mal satışlarının hızlandırıldığını, taksit sayısının 4 yıla çıkarıldığını, bazı formalitelerin azaltıldığını kaydeden Unakıtan, endüstri bölgeleri, serbest bölgeler, organize sanayi bölgelerinin teşviki için de, Hazine’ye ait taşınmazların rayiç fiyatla, buralara ihalesiz devrinin öngörüldüğünü bildirdi. Kalkınmada öncelikli illerde Hazine taşınmazlarının yatırımcılara bedelsiz devri uygulamasının devam ettirildiğini ifade eden Unakıtan, yeni düzenlemeyle, yabancıların Türkiye’de mal edinmelerinin kolaylaştırıldığını belirtti. Unakıtan, taş, kum, çakıl ocakları ile yeraltı sularını kiralama yetkisinin yerel yönetimlere bırakılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Unakıtan, söz konusu düzenlemelerle Hazine’ye önemli bir kaynak sağlanacağını işaret etti. Kemal Unakıtan, bütçe kanununa konulan bir maddeyle, TBMM lojmanlarının süratle ve yeni bir projeyle satışının sağlanacağını sözlerine ekledi. Faiz dışı fazlada hedef tuttu Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Başbakan Abdullah Gül’ün açıkladığı ek tedbirlerle birlikte toplam kamu sektöründe yüzde 6.5 olarak önceden ilan edilen faiz dışı fazla hedefinin tutturulduğunu bildirdi. Bakan Unakıtan, 2003 yılı bütçesinin gündemdeki gelişmelere bağlı olarak gecikmeye maruz kaldığını kaydederek, “Ancak, bugün her şey tamamlandı ve 2003 Yılı Bütçesi Kanun Tasarısı’nı hükümetimiz Meclis’e sunuyor” dedi. Bütçe Kanunu’na konulan bir hükümle de, 1 katrilyon lirası yatırım, 281 trilyon lirası transfer ödeneklerinden olmak üzere, toplam 1 katrilyon 281 trilyon liranın iptal edilmesi sağlanacak. Bu durumda, bütçedeki faiz dışı fazlanın GSMH içindeki payı da yüzde 5.8 olacak. Toplam kamudaki faiz dışı fazla hedefi ise Başbakan Gül’ün açıkladığı gibi yüzde 6.5 olarak öngörülüyor. 2003 yılı bütçe ödenekleri 2003 Teklif Ödenek Harcama GİDERLER 146.910 144.799 Faiz Hariç Giderler 81.460 79.349 Personel 29.532 29.532 Diğer Cari 9.280 8.900 Yatırım 9.000 7.550 Transferler 99.098 98.817 Faiz 65.450 65.450 Sosyal Güvenlik 14.923 14.923 Diğer Transferler 18.725 18.444 GELİRLER 100.782 100.782 Vergi Gelirleri 85.955 85.955 Vergi Dışı Normal Gelirler 10.294 10.294 Diger Gelirler 4.533 4.533 Bütçe Açığı -46.128 -44.017 Faiz Dışı Fazla 19.322 21.433 Faiz Dışı Fazla/GSMH (%) 5,8 6,5 2003 yılı bütçesi temel ekonomik göstergeleri: 2003 Hedef GSMH Büyümesi (%) 5,0 GSMH (Cari fiyatlarla, trilyon TL) 354.575 GSMH Deflatörü (%) 24,4 TEFE Yıl Sonu 17,4 TÜFE Yıl Sonu 20,0 İhracat (milyar dolar) 39,2 İthalat (milyar dolar) 54,7
Kapat
KAPAT