BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1001 Osmanlı Hikâyesi

1001 Osmanlı Hikâyesi

“Niş’te Mehmed Ali Bey isimli bir binbaşıyla tanıştım. Son Osmanlı taarruzunda 7 Sırp askerini kılıcıyla öldürmüştü. Ben hayatımda bu kadar muhteşem bir vücuda rastlamadım. Son derece yakışıklı ve kuvvetliydi...”Cesur Binbaşı M. Ali Bey... Avustralya’nın Melburne şehrinden İstanbul’a gelerek Osmanlı hizmetine girmiş olan Doktor Charles S. Ryan, Plevne muharebelerinde, Osmanlı ordusunda Operatör Binbaşı olarak vazife yapmış ve IV. Mecidî, Plevne ve Harp madalyaları kazanmıştı. Daha sonra Fransa’ya gitmiş, I. Dünya Savaşı sırasında orada bulunmuş ve Generalliğe kadar yükselmişti. Osmanlı madalyasıyla öldü... Fakat göğsüne taktığı Osmanlı şeref madalyalarını bir an bile çıkarmamıştı. Daha sonra memleketine döndü ve 23 Ekim 1926’da Melburne’daki evinde, göğsünde Osmanlı madalyaları takılı olduğu halde öldü. Charles S. Ryan, hatıralarında Osmanlı askerinin üstün vasıflarını anlatır. Bunlardan biri şöyledir: “Niş’te Mehmed Ali Bey isimli bir binbaşıyla tanıştım. Son Osmanlı taarruzunda 7 Sırp askerini kılıcıyla öldürmüştü. Ben hayatımda bu kadar muhteşem bir vücuda rastlamadım. Son derece yakışıklı ve kuvvetliydi. Başkumandan Abdülkerim Nadir Paşa bir sabah cepheyi teftiş ederken, karşıdaki düşman Sırp birliğinden bir askerin esir alınmasını istedi. Paşanın sözünü işiten Mehmed Ali Bey, atını ileri sürdü ve baş kumandanı selamlayarak bu iş için izin istedi. Paşa, hayret ederek izin verdi. Mehmed Ali Bey, atını derhal geri çevirdi ve üzengilerini hayvanın böğrüne vurarak, en yakındaki Sırp hatlarına doğru dörtnala koşturmaya başladı. Şahin gibi süzüldü... Sırp mevzilerine yaklaşırken üzerine yoğun bir tüfek ateşi başladı. Fakat atını, zikzak yaptırarak süren Mehmed Ali Bey, kurşunlardan korunuyordu. Sırp askerlerinden biri, ileri çıkarak tüfeğinin bütün mermilerini onun üzerine boşalttı, fakat hiçbiri isabet etmedi. Bunun üzerine geri dönüp kaçmaya başladı. Atını hızla onun üzerine süren Mehmed Ali Bey, serçeye hücum eden şahin gibi süzüldü, eğerin üzerinden eğildi ve Sırp’ı demir pençesiyle kavradı. Kendisini hiç sakınmadan herifi kaldırıp eğerin üzerine, kendi önüne attı. Atının boynuna doğru eğilerek düşman kurşunlarından korunuyordu. Kurşun ıslıkları arasında dörtnala geri döndü. Şaşırıp kalmış esiri, Osmanlı askerinin tezahüratları arasında başkumandanın önüne bıraktı.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT