BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İlaçtaki kesintiye tepki

İlaçtaki kesintiye tepki

Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Türk Büro-Sen Edirne İl Temsilciliği, ilaç bedellerinin yüzde 20’lik kısmının memur maaşlarından kesilmesine ilişkin düzenlemeyi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı. Türk Büro-Sen Edirne Şubesi yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Balta Otel’de düzenlenen basın toplantısında İl Temsilcisi Zakir Topdur, ilaç bedellerine ilişkin tebliği Anayasaya aykırı bulduklarını belirtti.EDİRNE (İHA) - Türkiye Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası Türk Büro-Sen Edirne İl Temsilciliği, ilaç bedellerinin yüzde 20’lik kısmının memur maaşlarından kesilmesine ilişkin düzenlemeyi hukuka aykırı bulduğunu açıkladı. Türk Büro-Sen Edirne Şubesi yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Balta Otel’de düzenlenen basın toplantısında İl Temsilcisi Zakir Topdur, ilaç bedellerine ilişkin tebliği Anayasaya aykırı bulduklarını belirtti. Topdur, Genel Merkezlerinin, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün Genel Tebliği’nin (İlaç Katılım Paylarının % 20 aylıklardan kesilmek suretiyle Tahsiline İlişkin Esaslar) başlıklı bölümünün iptali, öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebi ile konunun Anayasa’ya aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne intikali talebine ilişkin Danıştay’a dava açtığını ifade etti. Topdur, bu düzenlemenin sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Bu düzenleme, devletin ödeyeceği ilaç bedellerinin % 80’inde herhangi bir tasarruf sağlamamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinde fiyat indirimleri bilindiği gibi rekabetin bir gereğidir. Kâr marjı çok yüksek olan ilaç sektöründe bazı eczaneler sürümden kazanabilmek için çalışanların ödemek zorunda olduğu % 20’lik ilaç belellerinin kendi kârlarından feragat ederek indirime gidebilmete. Düzenlemeyle, çalışanların bu pazarlık şansından yoksun bırakılması, birçok memurun zorunlu gıda harcamaları kadar bile maaş almadığı bir dönemde böyle bir uygulamaya gidilmesi, çalışanları çok zor durumda bırakacaktır. Anayasamıza göre, sosyal devletin bir gerekliliği olarak, çalışanlara sağlık hizmetlerini parasız vermek durumunda olan devletimizin % 20 ilaç kesintisi alması bile Anayasaya, hukukun genel ilkelerine aykırı bir durum iken, böyle bir düzenlemeye gidilerek aldığı maaşla çok zor durumda olan memurların yaşamaları ve sağlık hakkından faydalanmaları imkansız hale gelecektir” > İbrahim Arslan
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT