BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devletin itirafı

Devletin itirafı

İŞte, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’ndan Bakan Unakıtan’a sunulan şok itiraflar: “Vergi gelirlerini yakalamak için, yeni vergi çıkarılması ve oranların yükseltilmesi alışkanlık haline getirildi. Her türlü vergi oranları çok yüksek. Asıl yükü çalışanlar çekiyor. Vergi afları yüzünden, vergisini zamanında ödeyenler devlete güvenmez oldu.”ANKARA- Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu, ‘Türk Vergi Sistemi’ raporunda vergi sistemimizdeki çarpıklıkları ve adaletsizlikleri bütün çıplaklığı ile gözler önüne serdi. 600 sayfalık raporda, Türk vergi sisteminin sorunları ve bunların nasıl çözüleceği kapsamlı bir şekilde ortaya konuldu. Türk ekonomisinin sık sık krizlere maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, bu krizlerde kamu maliyesindeki dengesizliklerin ‘Başrolü’ oynadığı belirtildi. Faiz dışı bütçe fazlasının da kamu borçlanmasını azaltmadığı kaydedilen raporda, Türk vergi sisteminin şu anki görüntüsü şöyle çizildi: Vergiler çok yüksek ¥ Başta gelir ve KDV olmak üzere vergi oranları çok yüksek. ¥ Vergileri de ücretliler ve mevduat sahipleri ödüyor. 1990’lı yıllarda toplam gelir vergisinin yüzde 46.6’sını ücretliler, yüzde 3.3’ünü ticari kazanç sahipleri, yüzde 1.9’unu serbest meslek erbabı, yüzde 1.6’sını çiftçiler ödedi. Mevduat faizi ve repo geliri elde edenler de yüzde 22.9’luk payla ücretliden sonra en fazla vergi ödeyen grup oldu. ¥ Türkiye’de servet üzerinden yeterince vergi alınmıyor. ¥ Vergi Kanunlarının sayısı çok. Sık değişen vergi yasaları karmaşık bir nitelik kazandı. ¥ Vergi idaresinin yetkisi geniş. Yetki kullanımında hukukun sınırlarının aşıldığına da zaman zaman şahit olunuyor. ¥ Uzun dönemli bir vergi politikası bulunmuyor. Bu vergi yasalarında kararsızlığı simgeleyen zik-zakların varlığına ve sonuçta vergilendirmede hukuki içtihatların oluşmamasına yolaçıyor. Cezalar uygulanmıyor ¥ Yüksek enflasyon ve mükelleflerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaması ile bozuk gelir dağılımı vergi ödeme direncini arttırıyor. ¥ Türkiye’deki kayıt dışı ekonomi kendini besliyor. Türk vergi idaresinin bu haliyle kayıt dışı ekonomiyi önleyebileceği de mümkün görünmüyor. Vergi afları, güveni zedeliyor ¥ Vergi afları, vergi idaresinin vergi yasalarını uygulatmadaki samimiyetini, güvenirliğini, mükelleflerin yasalara ve hukuka bağlılığını ciddi ölçüde zedelemekte, vergilerini tam, eksiksiz ve zamanında ödeyenler aleyhine bir ortam oluşturmaktadır. ¥ Vergi ödeme bilinci zayıf. Vergi mükelleflerimizin çoğu, ödenmeyecek her vergiyi kendisi için bir kazanç saymaktadır. ¥ Değer yargıları değişti. Bu ortamın oluşmasında çevrede, basın ve yayın organlarında görülen yolsuzlukların, adaletsizlik ve kayırmaların, her ne pahasına olursa olsun ‘Köşeyi dönme’ anlayışının yaygınlaşmış olmasının da katkısı olmuştur. Raporda, Türk vergi sisteminin temel düzenlemeleri olan gelir, kurumlar ve KDV’ye ilişkin değerlendirmelerde yapıldı. Buna göre, Gelir vergisinde, vergi oranları çok yüksek bulunurken, OECD ortalamalarının üzerinde vergi artışı yaşandığı açıklandı. Kurumlar vergisinde ise “Kurum sayısının artmasına karşılık, kurumlar vergisi gelirlerinde aynı oranda bir artış sağlanamıyor” diye görüş bildirildi. KDV için de görüş bildiren hesap uzmanları raporda, “Oranlar artmakta, vergi gelirleri artmamakta. İstisnalar uygulamayı bozuyor. Ekonomide sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı yaygın. İhracatta KDV iadesi uygulaması da iyi çalışmıyor” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT