BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Eğitimde sınıfta kaldık

Eğitimde sınıfta kaldık

15 yaş üstü okuma-yazma bilmeyenlerin toplam nüfus oranlarına bakıldığında Türkiye yüzde 15.4 ile, 49 ülke arasında 47’nci sırada yer alıyor.ANKARA - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Uluslararası İlişkiler Uzmanı Avukat Özlem Atak, AB üyesi olmaya çalışan ülkemizin eğitime gereken önemi vermediğini belirterek, “15 yaş üstü okuma-yazma bilmeyenlerin toplam nüfus oranlarına bakıldığında Slovenya binde 0.4 ile 49 ülke arasında birinci sırada yer alırken Türkiye yüzde 15.4 ile 47’inci sırada yer alıyor” dedi. Günümüzde eğitimin ilkokulda başlayıp üniversitede son bulan bir süreç olmadığına işaret eden Atak, bunun hayat boyu devam eden bir süreç haline geldiğini ifade etti. AB’nin eğitime büyük önem verdiğini açıklayan Özlem Atak, “Bu amaçla ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi, üye ülkelerin eğitim sistemlerini uyumlaştırmayı ve bu sistemlerden herkesin yararlanmasını kolaylaştırmayı, eğitim etkinliğini ve de eğitim de kaliteyi artırmayı hedeflemektedir. AB ülkeleri bu amaçla ülkeler arasında işbirliğini destekleyen eğitim programları düzenlemektedir” diye konuştu. Atak, 1999 yılında Helsinki Zirvesi’nden adaylığımızın açıklanmasının ardından Türkiye için AB programlarından yararlanma hakkının doğduğunu vurguladı. Özlem Atak, Avrupa Komisyonu ile Türkiye hükümeti arasında 2002 yılında Aralık ayında imzalanan anlaşmayla birlikte ülkemizin 2004 yılından itibaren Socrates, Leonardo Da Vinci ve Youth gibi eğitim programlarına katılabileceğimizi ifade etti. Katılımlar için Türkiye’nin program bütçesine mali katkıda bulunması gerektiğini açıklayan Atak, “Sözleşmeler için 6 milyon Euro bütçe ayrılmıştır. Bu miktarın 4 milyon 700 bin Eurosu AB tarafından kalan miktar ise Türkiye tarafından karşılanacaktır” şeklinde konuştu. Avrupa’nın çok gerisindeyiz AB eğitim programının temelinde Lizbon Stratejisi yattığına işaret eden Atak şunları söyledi; “Lizbon stratejisi, 2010 yılına kadar AB’nin dünyanın rekabetçi ve dinamik, bilgi tabanlı ekonomisi haline getirilmesini hedeflenmektedir. AB, 2010 yılı için bunları hedeflerken AB üyesi olmaya çalışan ülkemizde eğitime maalesef gereken önem verilmemektedir. 15 yaş üstü okuma-yazma bilmeyenlerin toplam nüfus oranlarına bakıldığında Slovenya binde 0.4 ile 49 ülke arasında birinci sırada yer alırken Türkiye yüzde 15.4 ile 47’inci sırada yer alıyor. Eğitime yapılan toplam harcamanın Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya oranına baktığımızda Danimarka yüzde 8.3 ile birinci sırada yer alırken, Norveç ve Hollanda yüzde 6.9 ile ikinci sırada yer alıyor. GSYİH oranına göre İrlanda yüzde 6.7 ile dördüncü sırada, Çek Cumhuriyeti yüzde 4.2 ile 8’inci sırada bulunurken Türkiye yüzde 3.8 oranı ile 41’inci sırada yer almaktadır. Verilerden de görüldüğü üzere eğitimde çok yol almamız gerekiyor.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT