BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hükümet kararlı

Hükümet kararlı

59. hükümetin ekonomik kurmaylarından Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Devlet Bakanı Ali Babacan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda hükümetin ekonomik krizi sona erdirmekte kararlı olduğunu vurguladı.ANKARA- Devlet Bakanı Ali Babacan, 2003 yılı program hedeflerine ulaşılmasında makro ekonomik politikaların tavizsiz bir şekilde uygulanmasının hayati öneme haiz olduğunu söyledi. Babacan, bütçe gerçekleşmelerinin en önemli unsuru olan parasal ve mali disiplinin sağlanacağını ve yapısal reformların uygulanarak ülkede güven ortamını oluşturacak ve belirsizliklerin azaltılacağını kaydetti. Ekonominin şoklara karşı dayanıklılığını, verimliliğini ve rekabetini artıracak ve üretim potansiyelinin tam olarak kullanımın sağlayıcı önlemler alındığını belirten Babacan, yapısal reformların, tüm toplum kesimlerinin katılımını sağlayarak ve ülke koşularının dikkate alınarak süratle hayata geçirileceğini ifade etti. Babacan, 2003 yılında ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla, kamu borçlanma ihtiyacındaki gerilemeye paralel olarak, bankaların aracılık faaliyetlerine geri dönmesi ve kredi kanallarının yeniden işler hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Devlet harcamayacak Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise kayıtdışı ekonominin kayda alınması konusunda etkin önlemler alınacağını belirterek, “Bundan sonra kayıtdışı ekonomi yok” dedi. “Vergi politikamız, orta vadede vergi tabanının genişletilmesi ve vergi oranlarının düşürülmesidir” diyen Unakıtan, dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde giderek artan payının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerektiğine dikkati çekti. Unakıtan, “Borçların sürdürülebilirliği açısından önem arz eden faiz dışı fazla hedefinin gerçekleştirilmesine dönük önlemler alınmaktadır. Bu noktada, mali disipline özel önem vermekteyiz” dedi. Vergi sistemini basitleştirip, vergi yükünü azaltırken, mükelleflerin gönüllü uyumunu arttıracaklarını kaydeden Unakıtan, kayıt dışı ekonomiye kayda almaya dönük etkin önlemler alınacağını bildirdi. Unakıtan, “Bundan sonra kayıtdışı ekonomi yok. Devletin harcamaları da denetim altında olacak” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT