BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aradaki fark

Aradaki fark

Birkaç yıl önce Belçika kralı Baudouin, kürtajı serbest bırakan yasayı bizzat onaylamamak için “geçici olarak” krallığı bırakmıştı... Kral Baudouin, kürtaja kesinlikle karşı olduğu için kürtajı serbest bırakan ve tartışmalara yol açan yasayı onaylamayı vicdanen kabul edemeyeceğini bildiriyordu... Bunun üzerine hükümet yasanın yürürlüğe girmesini sağlıyabilmek için geçici olarak krallığın askıya alınmasını teklif etti..Birkaç yıl önce Belçika kralı Baudouin, kürtajı serbest bırakan yasayı bizzat onaylamamak için “geçici olarak” krallığı bırakmıştı... Kral Baudouin, kürtaja kesinlikle karşı olduğu için kürtajı serbest bırakan ve tartışmalara yol açan yasayı onaylamayı vicdanen kabul edemeyeceğini bildiriyordu... Bunun üzerine hükümet yasanın yürürlüğe girmesini sağlıyabilmek için geçici olarak krallığın askıya alınmasını teklif etti.. Belçika anayasasında krallığı askıya alan bir madde var. Kral anayasadaki bu maddenin işletilmesini istedi... Parlamento Kralın bu isteğini kabul etti... Böylece kürtaj yasası kralın onayı olmadan yürürlüğe girmiş oldu. Görüyor musun şu işi? Bir kral kürtajın serbest bırakılmasına karşı çıkıyor. “Vicdanım elvermiyor, böyle bir yasaya imza atamam” diyor, diyebiliyor. Fakat Belçika’da hiç kimse kralın bu davranışını yadırgamıyor. Güçlü Katolik inançlarıyla tanınan kralı gericilikle, tutuculukla suçlayan çıkmıyor. Aksine onun bu görüşüne saygı duyuyorlar. Vicdanen onu rahatlatmak için bir formül buluyorlar. İnançlarına aykırı bir kanuna imza atmaması için iki gün krallığını askıya alan anayasa maddesini uyguluyorlar. Nitekim sonra parlamento kararıyla krallığı iade ediliyor. Bu olayda incelik şu: Ama beni en çok düşündüren inceliklerden biri, Belçika’da krallığı geçici olarak askıya alan anayasa maddesi. Adamlar, birgün kralın vicdanen rahatsız olacağı, inançlarına ters düşeceği bir yasa ile karşılaşabileceği ihtimalini gözönüne alarak anayasaya böyle bir madde koyuyorlar. Hem çıkaracakları yasayı kurtarmak, hem de krallarının serbest iradelerini baskı altında tutmamak için böyle bir maddeyi anayasalarına koyuyorlar. İncelik burada. Şimdi gelelim bizim anayasamıza ve parlamentomuza. Aleyhte olsanız bile, Meclis grubundan geçen bir karara Meclis Genel Kurulunda lehte oy vermek zorundasınız. Grup kararı sizi bağlar. Aleyhte oy verdiğiniz takdirde disiplin kuruluna verilirsiniz. Belki de ihraç edilirsiniz. Cumhurbaşkanı olarak vicdanınıza aykırı gelen veya hukuka aykırı bulduğunuz bir yasayı parlamentoya geri göndermek imkanınız var, fakat Meclis ısrar ederse onaylamak zorundasınız. Evet inançlarınıza ters düşse de onaylamak zorundasınız. Bizde Cumhurbaşkanlarımız için Anayasamıza böyle bir madde konulması teklif edilse kıyamet kopar...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT