BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Asıl bomba vatandaşa

Asıl bomba vatandaşa

Savaşın süresine bağlı olarak alınacak tasarruf tedbirleri doğrultusunda, memur ve işçi maaşlarının geçici süre dondurulması ve nema ödemelerinin yeniden ertelenmesi tartışılıyor.ANKARA- ABD’nin Irak’a yaptığı askeri müdahale sürecinde Türk ekonomisinin yaşayabileceği olumsuzluklara karşı yeni ekonomik tedbirlerin alınması gündeme geldi. Daha önce “ek taşıt vergisi” ile “ek emlak vergilerini” çıkararak ekonomik yükünü hafifletmeye çalışan Hükümet, önümüzdeki günlerde yeni tedbirleri uygulamaya almayı düşünüyor. Bu kapsamda ilk kısıtlama, 9 katrilyon lira olarak planladığı yatırımlar bütçesinde yapılacak. İlk etap da yatırımlardan 1 katrilyon liralık bir indirim yapan hükümet yeni gelişmeler sonrasında yatırım bütçesinde 3 katrilyon liraya kadar bir kısıtlamaya gitmesi bekleniyor. Yine hükümetin IMF kredisine planlanan süre içerisinde işlerlik kazandıramaması ve ABD’den beklediği ekonomik yardımı alamaması halinde, bu beklentilerini yeni vergi ve alacağı tasarruf tedbirleri gidermeye çalışacak. Özellikle işçi ve memur maaşlarının da geçici bir süre ile dondurulması ve vergi iade oranlarında yapacağı yeni düzenleme ile bir kaynak birikimi sağlamayı hedefleyen hükümet, nema ödemelerinde de yeni bir takvim planı uygulamaya alabilir. Nemalar yarın Meclis’te Kamuoyunda “Zorunlu Tasarruf” olarak adlandırılan, Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Tasarısı yarın TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülecek. Çalışanların tasarruflarını teşvik hesabının tasfiyesi sürecinde yapılacak ödemeleri ve ödenecek miktarların nasıl değerlendirileceğini düzenleyen tasarı, anapara tutarlarının 2003 yılı Nisan ayında defaten ödenmesini öngörüyor. Tasarı, nemaların ise kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, tüketici fiyatları genel endeksi değişim oranında ve yıllık artı yüzde 5 değerlendirilerek 3 yıl içinde 10 taksitte verilmesini hükme bağlıyor. Kanun tasarısına göre nemalar, 2004 ve 2005 yıllarında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık, 2006 yılında ise Mart ve Haziran olmak üzere 10 taksitte ödenecek. Son söz Ali Babacan’ın Nema ödemelerinde, hak sahiplerine yapılacak ödemelerin hiçbir vergi ve kesintiye tabi olmayacağı öngörülüyor. Hak sahipleri tarafından zorunlu tasarruf alacaklarıyla ilgili olarak açılmış ve devam eden davalar ile icra takipleri hakkında getirilen yeni hükümlerin uygulanmasını da getiren tasarı uyarınca, süresinde ödenmeyen tasarruf kesintileri ve katkı payları, resen veya ilgililerin başvurması halinde gecikme zammı da dahil olmak üzere işverenden alınarak tasarrufu teşvik hesabına yatırılacak. Önümüzdeki günlerde yaşanabilecek gelişmelere paralel olarak, Zorunlu Tasarruf Hesabı’na biriken 12.5 katrilyon lira civarındaki birikimin, ana parasının daha önce açıklandığı gibi Nisan ayında ödenip ödenmemesi konusunda da nihai kararı Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan verecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT