BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhbar Tazminatının vergilendirilmesi

İhbar Tazminatının vergilendirilmesi

1475 sayılı İş Kanunun 13. maddesinde süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa ne zaman ve ne kadar süre içinde bildirileceği düzenlenmiştir. Bildirim önelleri olarak bilinen bu süreler işçinin kıdemine göre değişmektedir. Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş Kanununda bildirim süreleri şu şekilde düzenlenmiştir;1475 sayılı İş Kanunun 13. maddesinde süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa ne zaman ve ne kadar süre içinde bildirileceği düzenlenmiştir. Bildirim önelleri olarak bilinen bu süreler işçinin kıdemine göre değişmektedir. Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş Kanununda bildirim süreleri şu şekilde düzenlenmiştir; Hizmet Akdi; a)-İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b)-İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, c)- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, d)- İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf (işveren veya işçi) bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır. İş Kanunun 13. maddesinde işverenin işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet akdini hemen feshedebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu durumda işçiye ödenecek tazminat tutarının hesabında da bildirim önelleri dikkate alınacaktır. İşveren işçinin ücretlerini peşin ödeyerek hizmet sözleşmesinin sona erdiğini bildirmesi halinde sözleşme sona ermiş demektir. Bildirim süresi artık işlemediği için, bu süre içinde kazanılacak ikramiye, kıdem tazminatı, toplu sözleşme zammı gibi haklardan yoksun kalması sözkonusu olacaktır. Bilindiği gibi kıdem tazminatı gelir vergisinden muaf tutulmuştur. Kıdem tazminatı bir işsizlik tazminatı olarak yorumlanmakta ve gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır. Oysa ihbar tazminatı ücret olarak nitelendirildiği için vergiye tabi tutulmaktadır. İş Kanunun 13. maddesinde “Bildirim şartına uymayan taraf (işveren veya işçi) bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır” hükmü yer almaktadır. Kanunda açıkça ihbar tazminatının ücret olduğu belirtilmiştir. İşçiye yapılacak ödeme “önellere ilişkin ücret tutarında” olacaktır. Yapılan ödeme önellere ilişkin ücret tutarına göre belirlenen ancak tazminat olarak nitelendirilen bir ödemedir. Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi ihbar tazminatı olarak işçiye yapılacak ödemelerden Gelir vergisi Kanununun 94. maddesine göre stopaj yapılması gerekmektedir. Bilindiği gibi hem kıdem hem de ihbar tazminatı damga vergisine tabidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT