BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ehli sünnet âlimlerine uymak gerekir

Ehli sünnet âlimlerine uymak gerekir

Âlim, hakkı bâtıldan ayıran ve bildikleri ile amel eden zattır. Ehl-i sünnet âlimleri Peygamber efendimizin varisleridir. Bunlara uyanlar kurtulur. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Bu misalleri ancak âlim olan kimseler anlar.) [Ankebut 43]Âlim, hakkı bâtıldan ayıran ve bildikleri ile amel eden zattır. Ehl-i sünnet âlimleri Peygamber efendimizin varisleridir. Bunlara uyanlar kurtulur. Kur’an-ı kerimde buyuruluyor ki: (Bu misalleri ancak âlim olan kimseler anlar.) [Ankebut 43] (Eğer bilmiyorsanız, zikir ehlinden [âlimlerden] suâl ediniz) [Nahl 43] (Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?) [Zümer 9] (Allah’tan en çok korkan ancak âlimlerdir.) [Fatır 28] Hadis-i şeriflerde ise buyuruldu ki: (Âlimlere tâbi olun.) [Deylemî] (Âlimler, birer rehber ve kılavuzdur.) [İ. Neccar] (Âlimler olmasaydı, insanlar helak olurdu.) [İ. Maverdî] (Bilmediklerinizi salih âlimlerden sorup öğrenin.) [Taberânî] (Âlimin, insanlara üstünlüğü, Peygamberin ümmetine üstünlüğü gibidir.) [Hatib] (Âlimin mürekkebi, şehidin kanı ile tartılır, âlimin mürekkebi, ağır gelir.) [İ. Neccar] (Âlimler, benim ve diğer Peygamberlerin vârisleridir.) [Tirmizi] (Âlim olmayan veya ilim öğrenmeye çalışmayan bizden değildir.) [Deylemî] (Ya âlim, ya öğrenci, ya dinleyici veya bunları seven olun. Yoksa helâk olursunuz.) [Beyhekî] (Âlim ile oturmak, yüzüne bakmak ibadettir.) [Hâkim] (Ahir zamanda, âlimler ölür, câhiller din adamı yerine geçirilir. Onlar da bilmeden yanlış fetva verir, kendisi sapar, başkalarını da saptırır.) [Buhari] Bak hakkın hitâbına Hakiki âlime uy Kulak ver kitâbına Hakiki âlime uy Hayır konuşmalı dil Kalbindeki pası sil Her sözünü senet bil Hakiki âlime uy Cânı cânâna gönder Her işte lâzım önder Bulunsa da pek ender Hakiki âlime uy Sağlam duvara dayan Düşer ayağı kayan Yeter gafletten uyan Hakiki âlime uy Akıl gerçeği arar Gecikmeden ver karar Çözülür nice esrâr Hakiki âlime uy Şeytân kolluyor fırsat, Adımını düzgün at Almak istersen murat Hakiki âlime uy Kayığın su almadan, Sayılı gün dolmadan, Henüz pişman olmadan, Hakiki âlime uy Düşüncen hep hak ola Kalbin nur ile dola Rehbersiz çıkma yola Hakiki âlime uy Câhile uyana bak Batıyor sapıtarak. Her emrini tutarak, Hakiki âlime uy Kolay bulunmaz nimet, Bundadır bütün izzet, Severek eyle hizmet Hakiki âlime uy Yüzünü hakka çevir Nefsini yere devir Haydi yanına gir Hakiki âlime uy Girer isen sohbete, Uğramazsın mihnete, Kavuşursun rahmete, Hakiki âlime uy Mezhepsiz âlimden kaç Müctehidler başa taç Herkes rehbere muhtaç Hakiki âlime uy Olayım dersen salih kul Ehli sünnet âlim bul Amelin olur makbul Hakiki âlime uy Sözüne riayet et Sahih olur ibadet İstiyorsan saadet Hakiki âlime uy Terk eyleme ihlâsı Câhillik yüzkarası İşte sözün kısası Hakiki âlime uy
Kapat
KAPAT