BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Savaşın gidişi

Savaşın gidişi

Irak operasyonu, beklendiği gibi, bir kaç gün havadan yoğun bombardımandan sonra kara harekâtına girişilmesi şeklinde başlamadı. Müttefik ordu, bombardımanla aynı zamanda harekete geçti. Niçin? Hava taarruzlarından bilhassa sivillerin zarar görmesi sebebiyle, dünya kamuoyunda kötü karşılanmasından çekinilmiş olacaktır.Irak operasyonu, beklendiği gibi, bir kaç gün havadan yoğun bombardımandan sonra kara harekâtına girişilmesi şeklinde başlamadı. Müttefik ordu, bombardımanla aynı zamanda harekete geçti. Niçin? Hava taarruzlarından bilhassa sivillerin zarar görmesi sebebiyle, dünya kamuoyunda kötü karşılanmasından çekinilmiş olacaktır. Asker olmadığımız için, bu tarz daha klasik savaşın sonuçlarını tahmine kalkışmıyacağız. Ancak operasyon, haftasını doldurdu. Türkiye üzerinden kuzey cephesi açılmadı. Böylesine bir harpte ne işe yarıyacağı bilinmeyen peşmerge denen aşiret muharipleri, Saddam’ın 1 tümen askerinden çekiniyorlar. Esasen beraber yaşıyacakları Araplar’a silâh çekmekten kaçınmaları tabiidir. Saddam’ın eninde sonunda gideceği muhakkaksa da, ümid edildiği gibi, Irak’ı bırakacağı, kaçacağı sürgünü kabûl edeceği tarzındaki tahminler, gerçekleşmiyecek gibi görünüyor. Sonuna kadar direnmesi, hattâ sona doğru bazı çılgınlıklar yapması muhtemeldir. Şii Araplar’ın Irak’ı savunmıyacakları doğru değildi. Zira 8 yıl süren İran’la savaşta, Irak Şiileri, fire vermeden İran’la savaştıkları gibi, İran vatandaşı Huzistanlı Araplar da, Irak’la aynı şekilde vuruşmuşlardı. Devlet fikri, üstün gelmişti. Bugünki operasyonda Basra bölgesinde yaşayan Şiiler, Anglo-Amerikanlar’ı kurtarıcı falan diye karşılamadılar. Bağdad düşüp operasyon sona erince Amerikalılar, nice yıldır hazırladıkları planlarındaki çok mübalağalı Kürt ve Şii ağırlığını düzeltecekler, projelerini buna göre dizayn edeceklerdir. Bu husus Türkiye’nin lehinedir ama, bu kadar uzak ihtimallerle uğraşmadığımızı biliyorum. Türkiye’nin rahatını kaçıran ve bize zarar veren bu savaşın, Nisan ayı boyunca süreceği anlaşılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT