BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kâfirler sevilir mi?

Kâfirler sevilir mi?

Mü’minin kâfiri sevmesi üç türlü olur. Birincisi, onun küfrünü beğenir. Bunun için sever. Bu muhabbet yasaktır. Çünkü, onun dîninden râzı olmuştur. Küfrü beğenen kâfir olur. Böyle muhabbet, îmânı giderir. İkincisi, herkesle iyi geçinmek için, kâfire dost görünmektir. Bu yasak değildir.Mü’minin kâfiri sevmesi üç türlü olur. Birincisi, onun küfrünü beğenir. Bunun için sever. Bu muhabbet yasaktır. Çünkü, onun dîninden râzı olmuştur. Küfrü beğenen kâfir olur. Böyle muhabbet, îmânı giderir. İkincisi, herkesle iyi geçinmek için, kâfire dost görünmektir. Bu yasak değildir. Üçüncüsü, ikisi ortasıdır. Onlara meyleder, yardım eder. Dîninin bâtıl olduğunu bilerek, akrabâlık, iş arkadaşlığı sebebi ile dostluk yapar. Bu muhabbet küfre sebeb olmaz ise de, câiz değildir. Çünki bu muhabbet, zamanla dînini beğenmeğe sebep olur. Müseylemetül-kezzâbın adamları iki sahâbîyi yakaladı. Birisine, “Muhammedin peygamber olduğuna inanıyor musun?” dedi. Evet dedi. “Benim de peygamber olduğuma inanıyor musun?” dedi. Buna da evet dedi. Müseyleme, kendisinin Benî Hanîfe kabîlesine peygamber olduğuna, Muhammed aleyhisselâmın Kureyş kabîlesine peygamber olduğuna inanıyordu. Bunu serbest bıraktı. Diğerini getirdiler. Buna da sordu. Birinci suâle evet, ikincisine, ben sağırım dedi. Bunu öldürdü. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” haber alınca, “İkincisi, îmânı üzere şehîd oldu. Birincisi, Allahü teâlânın verdiği izne tâbi’ oldu” buyurdu. Nahl sûresinin 106’ncı âyet-i kerîmesi meâlen, “İkrâh ile (korkutularak) kalbi îmân ile dolu iken küfür söyleyen af olur” olup, ikrâh olunca, küfre izin vermektedir. Âl-i İmrân sûresinin 28’inci âyetinde meâlen, “Müminler, müminlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz. Zarûret olunca, onlara dostluk göstermek câiz olur” buyuruldu. Tefsîr alimleri bu âyet-i kerîmenin, kâfirleri sevmeği harâm ettiğini bildirmişlerdir. Âl-i İmrân sûresinin 118’inci âyet-i kerîmesi meâlen, “Ey mü’minler! Mümin olmıyan kâfirlerle dost, arkadaş olmayınız!” ve Mücâdele sûresinin 2’nci âyet-i kerîmesi meâlen, “Allahü teâlâya ve âhiret gününe inanan, Allahın ve Resûlünün düşmanlarını sevmez” ve Mâide sûresinin 54’üncü âyet-i kerîmesi meâlen, “Ey îmân edenler! Yahûdîleri ve Hıristiyanları sevmeyiniz!” ve Mümtehine sûresinin birinci âyeti meâlen, “Ey îmân edenler! Benim ve sizin düşmanlarımızı sevmeyiniz” ve Tevbe sûresinin 72’nci âyeti meâlen, “Mü’minlerin erkekleri ve kadınları birbirlerini severler” buyurulmuştur. Bu âyetler, kâfirleri sevmeği harâm etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT