BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MGK da uyardı

MGK da uyardı

Erdoğan’lı MGK Org. Özkök’ün ardından dün de MGK, K. Irak’ı görüştü ve açıklamada “KADEK başta olmak üzere Türkiye’nin güvenliğine yönelik herhangi bir gelişme olması halinde gerekenin yapılmasından kaçınılmayacaktır” denildi. 4 saat 15 dakika süren MGK’ya Erdoğan da ilk kez katıldı.ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök’ten sonra Milli Güvenlik Kurulu (MGK) da ABD ve İngiltere’yi Türkiye’nin hassasiyetleri konusunda uyardı. Milli Güvenlik kurulu dün Cumhurbaşkanı Sezer’in Başkanlığında öğleden sonra 13.30’da Çankaya Köşkü’nde toplandı. Başbakan sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk katıldığı Milli Güvenlik Kurulu’nun 4 saat 15 dakika süren toplantısından sonra MGK Genel Sekreterliği’nden yapılan yazılı açıklamada geçen bir aylık döneme ilişkin güvenlik raporları ışığında ülke genelindeki güvenlik ve asayiş durumunun gözden geçirildiği ve Türkiye’nin güvenliğini yakından ilgilendiren dış politika gelişmelerinin ele alındığı belirtildi. Irak’ta sürdürülmekte olan askeri harekata ilişkin gelişmelerin de yakından izlendiği belirtilen açıklamada, “Aynı coğrafyayı paylaştığımız bu ülkede meydana gelen gelişmeler Türkiye’nin ulusal çıkarlarını ve güvenliğini doğrudan ilgilendirmektedir. Türkiye askeri operasyonunun kısa sürede bölgenin barış istikrar ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek bir ortamın oluşmasına ve daha fazla can kaybına yol açmayacak biçimde sona ermesini dilemektedir. Bu bağlamda Irak’ın toprak bütünlüğünün ve siyasal birliğinin korunması temel öncelik olma özelliğini her koşulda korumaktadır” denildi Açıklamada, TBMM’nin kararı uyarınca Türkiye’nin müttefiki ABD ve İngiltere’ye Irak’daki operasyona katılan uçakların Türk hava sahasını kullanımı için üst uçuş izni sağlandığı ifade edilerek “ABD ile bugüne kadar karşılıklı yarara hizmet eden ikili ve çok taraflı düzeylerdeki işbirliğinin önümdeki dönemde de süreceğinden kuşku duyulmaması gerekir. Bu işbirliği anlayışı içinde Türkiye’nin çıkarlarını ve güvenliğini ilgilendiren Kuzey Irak’taki duruma ilişkin olarak da ABD ile yakın bir diyalog içinde bulunulmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin haklı kaygı ve beklentileri ABD’ye iletilmiştir. ABD de Türkiye’nin duyarlılıklarını göz önünde bulunduracak bir yaklaşımla bölgedeki olası gelişmelere karşı önlemler almak durumundadır”görüşü dile getirildi. İnsani yardım sağlanması kitlesel göç hareketinin önlenmesi ve Kuzey Irak’taki farklı gruplar arasında çatışma doğmaması amacıyla Türkiye’nin gerekli tedbirleri alma kararlılığında olduğu hatırlatılan açıklamada şu hususlara dikkat çekildi: “Öte yandan küresel bir tehdit olan terörizmden geçmişte büyük can kaybına uğramış ve zarar görmüş olan Türkiye’nin PKK ile KADEK’ten kaynaklanabilecek muhtemel terör tehdidine karşı da geçerli adımları atmaktan kaçınmayacağı açıktır. İçinde bulunulan şartlarda Türkiye’nin yukarıda değinilen duyarlılıklarına uygun biçimde her türlü olasılığı gözeten önlemler askeri makamlarımızca sınır bölgesinde esasen alınmış bulunmaktadır. Yanı başımızda sürmekte olan savaş şartlarında ülkemizin ulusal çıkarlarının gerektirdiği politikalar devletimizin ilgili makamları arasında etkin bir eşgüdüm içinde yürütülmektedir. Kamuoyunda zihin karışıklığına yol açan ve ulusal güvenlik çıkarlarının korunması yönünde demokratik toplumlarda geçirli sorumluluk anlayışıyla da bağdaşmayan yanlış bilgilendirme ve yorumlara değer verilmemesi ulusumuzun birlik ve beraberlik içinde serin kanlılığının korunması her zamandan fazla önem taşımaktadır.” Açıklamada Kıbrıs’taki gelişmeler de değinildi ve “Türkiye, KKTC’yi ve Kıbrıs Türk halkını her alanda desteklemeye devam edecektir” ifadesine yer verildi.
Kapat
KAPAT