BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1001 Osmanlı Hikâyesi

1001 Osmanlı Hikâyesi

Hacı Bayram Hazretleri, sahte müridlerden bizârdır. Bir gün, gerçek talebelerini tesbit için, Kanlıgöl mevkiine büyücek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübârek o gün celalli ve heybetli görünür. Elinde koca bir bıçak vardır...En sadık talebe! Hacı Bayram-ı Veli, II. Murad’ın huzuruna getirilir... Sultan, ilim meclislerinin yabancısı değildir. Molla Yegân, Molla Gürâni, Molla Hüsrev gibi büyüklerden çok şey kapar. Hani altının değerini sarraf bilir derler ya, Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin kırata vurulamayacak elmas olduğunu konuşmanın başında anlar. Hele tasavvufa dair sorduğu suallere aldığı şaşırtıcı cevaplar onu bu veliye daha çok bağlar... İşte sohbetin şekerleştiği demlerden birinde -Ah Efendim! der. Şu İstanbul’u fethetmeyi çok isterdim lâkin... Bilmem nasip olur mu bize? Hacı Bayram Hazretleri bir müddet sessiz kalır, tefekküre dalar: Mali denge bozulur! -Hayır sultanım! der. Bunu ne sen görürsün, ne de ben! Sonra ayağa kalkar, bir köşede mışıl mışıl uyuyan şehzadeyi (Fatih’i) işaret eder. -Ama! buyururlar: Şu beşikte yatan yiğit ile bizim Köse (Akşemseddin) görse gerek! Hacı Bayram-ı Veli padişahın ısrarına rağmen dergâhına döner. Sultan, bir ferman çıkarır. Onu ve onun talebelerini askerlik ve vergiden muaf tutar. Ancak bir zaman sonra Ankara’nın mali dengesi bozulur. Zira tahsildar hangi kapıyı çalsa, muhatapları “Biz Hacı Bayram Hazretlerine intisaplıyız” derler. Bu sahte müridlerden Hacı Bayram Hazretleri de bizârdır. Nitekim Kanlıgöl mevkiine büyücek bir çadır kurar ve ahaliyi toplar. Mübârek o gün celalli ve heybetli görünür. Elinde koca bir bıçak vardır: ‘Kurban edeceğim!’ -Ey benim sadık dervişlerim! diye haykırır. Şimdi sizleri kurban etsem gerek. Haydi sıraya dizilin, girin çadıra! Ortalık bir anda boşalır. Sadece biri kadın, iki âşık gelir, takdire şâyan bir teslimiyetle boyunlarını uzatırlar. Hacı Bayram hazretleri memurlara döner: -Bu ikisini yazın, der. Başka talebem yok! Gerisi vergilerini de öderler, askere de giderler.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT