BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1001 Osmanlı Hikâyesi

1001 Osmanlı Hikâyesi

Topkapı Sarayı hazîne görevlilerinden 150 kişinin, sorumsuz davranışlarından dolayı Padişah tarafından cezalandırılması emredilmişti. Zenbilli Ali Efendi, bu karârı duyunca derhal dîvân-ı hümâyûna koştu. Vezîrler ayağa kalkıp saygı ile karşıladılar...Zenbilli Ali Efendi Zühdü, takvâsı, istikâmeti ve doğruluğu ile meşhur olan Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi, yanlış olan her hükme ve karara karşı çıkardı. Celâlli olmasıyla tanınan Yavuz Sultan Selim Han’ı bile teskine muvaffak olurdu. Bir defâsında Yavuz Sultan Selim Han, Topkapı Sarayı hazîne görevlilerinden 150 kişinin sorumsuz davranışlarından dolayı cezalandırılmasını emretmişti. Zenbilli Ali Efendi, bu karârı duyunca derhal dîvân-ı hümâyûna koştu. Vezîrler ayağa kalkıp saygı ile karşıladılar ve baş köşeye oturttular. Şeyhülislâmın dîvâna gelmesi âdet olmadığından, niçin geldiğini sordular. Pâdişâhla görüşmek istediğini söyledi. Durum Pâdişâha arzedildi. Pâdişâh fermânı çıkmış... Yavuz Sultan Selim Han, huzûra girmesine izin verdi. Arz odasına girip selâm verdi. Pâdişâhın hürmet göstermesinden sonra, gösterilen yere oturdu. Sonra Pâdişâha; -Fetvâ vazîfesinde (şeyhülislâmlıkta) bulunanların bir işi de, Pâdişâhın âhiretini korumak, onları dînen hatâ olan şeylerden sakındırmaktır. Duyuldu ki, 150 kişinin cezalandırılması için pâdişâh fermânı çıkmış. Fakat onların cezalandırılması için, dînen bir sebep tespit edilmiş değildir. Ricâ olunur ki, af buyrula! dedi. Pâdişâh: “Âhirette cezâsını çekersiniz!” -Bu iş saltanatın gereğidir. Âlimler böyle işlere karışırsa, devlet idâresi kargaşaya uğrar. Sorumsuzluklara göz yummak, beğenilecek tutum değildir, deyince; -Bu karar âhiretinizle ilgilidir ve buna karışmak da bizim vazîfemizdir. Eğer affederseniz ne iyi, ne güzeldir. Yoksa âhirette cezâya müstehak olursunuz, cevâbını verdi. Bu sözler üzerine Pâdişâh “Affettik!” diyerek lütûf gösterip, neşeyle sohbete koyuldular... 24 sene şeyhülislâmlık yaptı Zenbilli Ali Efendi; İkinci Bâyezîd Han, Yavuz Sultan Selim Han ve Kânûnî Sultan Süleymân Han devrinde olmak üzere, 24 sene şeyhülislâmlık yaptı. Ömrünü ilme, talebe yetiştirmeye ve İslâma hizmete harcamıştır. Üstün hâlleri, ahlâkı, başarılı hizmetleriyle meşhur olup, tasavvufta da kemâle ermiştir. Kendisine “Mevlânâ Sûfî Ali Cemâlî” de denilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT