BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Bu fedakârlığı Türkler yapar!” VEHBİ TÜLEK

“Bu fedakârlığı Türkler yapar!” VEHBİ TÜLEK

İngiliz komutanın Çanakkale yorumu: “Türkleri şöyle cesurdurlar, böyle alicenaptırlar diye kitaplarda okurdum. Bu defa da cephede gördüm. Fakat böyle şiddetli bir ateşe karşı bu derece fedakarlıklarını bilemezdim. Bu derecesini bir İngiliz yapamaz.”anakkale Harbi sırasında Karargah-ı Umumi Muhafız Piyade Bölüğü Kumandanı Mülazım-ı Evvel Ruhi Bey, bir Mehmetçiğin ağzından şu hatırayı kaydeder: Bizim mıntıka kumandanı Süvari Kaymakamı Mahmut Bey tayyarelere pek kızar efendim. Daima ateş ettirir onlara... Evet şimdi bir tayyare düştü. Pilotlar kendilerini denize attılar ve gemileri istikametine yüzmeye başladı ve en nihayet bir buçuk kilometre kadar sahile yakın geldiler. Hem mayınlı hem de ateş altında ölüm kalım mücadelesi vermekte idiler. Ve o iki adam bağırıyordu. Yani ölüyorlardı artık. Ve sahilden hâlâ imdat umuyorlardı. ğ Korkusuzca daldı sulara... Tabii bir kumandan emir verdiği vakit süngü üzerine top üzerine gidip ölmek vazifemizdir. İşte o vakit mıntıka kumandanı Kaymakam Mahmut Bey “Kim girer?” diye bir sual sordu. Bu İngilizlere sırf acıdığım için düşman olsalar da onları kurtarmak bana bir vazife-i vicdaniye oldu. Daldım sulara.... O zaman arkadaşım Mülazım Kaşif de: “Ben de girerim” diye bendenize refakat etti. O çocuk aynı zamanda sınıf arkadaşımdır. Şimdi Rusya’da esir zavallı... Beraber girdik. Muttasıl düşman topları ateş ediyor. Monitörler, karşımızdan eksilmiyor. Tayyareler tepemizde dönüyordu. Fakat biz tabii pek alçağa düşüyorduk. Sular da biraz dalgalıydı. Ne bizimkilerin ne de onların makas atışları bizi kıstıramıyordu. Gülleler hep ötemize berimize düşüyordu. Bize hiç ziyan vermiyordu. Maalesef o tayyarecilerden birisi boğuldu. Çünkü bizde takat kalmamıştı. Ötekini kurtardık. Mahmut Bey kendisini aldı. Mıntıkasına götürdü. Orada İngilizce mesaj yapıldı. Güzel baktılar sonra Beşinci Orduya teslim edildi. Giderken İngiliz mıntıka kumandanı Mahmut Bey’e demiş ki: “Türkleri şöyle cesurdurlar, böyle alicenaptırlar diye kitaplarda okurdum. Bu defa da cephede gördüm. Fakat böyle şiddetli bir ateşe karşı bu derece fedakarlıklarını bilemezdim. Bu derecesini bir İngiliz bile yapamaz.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT