BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yargıtay, ev sahibini üzdü.

Yargıtay, ev sahibini üzdü.

Yargıtay, eve yapılacak tadilatın kiracıyı çıkarmaya neden olamayacağına karar verdi.ANKARA - Yargıtay, eve yapılacak tadilatın kiracıyı çıkarmaya neden olamayacağına karar verdi. Ev sahibi, evinde inşaat projesine aykırı kısımlar bulunduğunu ve bu nedenle tamirat yaptıracağını gerekçe göstererek, kiracının geçici tahliyesi istemiyle dava açtı. Yerel mahkeme, 3 ay süre ile kiralananın tahliyesine karar verdi. Kiracının temyiz istemini görüşen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu. Bozma gerekçesinde, Borçlar Kanunu’na göre, kiracının, kiralananın, kira sözleşmesi süresince zaruri bir tamire muhtaç olduğu takdirde kendi hakkına helal gelmemek şartıyla tadilatın yapılmasına müsaade etmesinin zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu düzenlemede açıkça akdin feshinden veya kiralananın tahliyesinden bahsedilmediği vurgulanan kararda, Yargıtay’ın yerleşen içtihatlarına göre, geçici tahliye istemiyle açılan davalarda uyuşmazlığın bu düzenlemeye göre yapıldığı belirtildi. Hayati durum şartı Kararda, açılan davalarda akdin feshine ve kiralananın tahliyesine karar verilebilmesi için kiralananın yapıldığı ve inşa edildiği tarihe nazaran yıpranması, harap hale gelmesi ve binanın hayatiyetini muhafaza etmesi için bakım ve onarımının mutlak surette yapılması gerektiği kaydedildi. Böyle bir durumun varlığı bilirkişi raporuyla tespit edilmesi halinde kiracının, zorunlu tamiratın yapılmasına izin vermek zorunda olduğu belirtilen kararda, tadilatın, evden kiracı çıkarılmadan da yapılabileceği bildirildi. Ancak kiracının bu tadilatın yapılmasına engel olmaması gerektiği belirtilen kararda, dava konusu olayda, tahliye sebebini gerektiren bir durum olmadığı ifade edildi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT