BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Avrupa telaştaydı! Murâd-ı Hüdâvendigâr “rahmetullahi aleyh”

Avrupa telaştaydı! Murâd-ı Hüdâvendigâr “rahmetullahi aleyh”

Osmânlı’nın üçüncü pâdişahıdır bu zât, Velî olup, bir ahî şeyhidir hem de bizzât.Osmânlı’nın üçüncü pâdişahıdır bu zât, Velî olup, bir ahî şeyhidir hem de bizzât. Babası “Orhan Gâzi” göçünce bu dünyâdan, Binüçyüz ellidokuz yılında oldu sultân. Binüçyüz yirmialtı mîlâdî senesinde, Dünyâya gelmiş idi Bursa vilâyetinde. Dedesi “Osmân Gâzi”, o yıl vefât etmişti. Hattâ Bursa şehri de, o yıl fethedilmişti. Onun, “Hüdâvendigâr”, “Melik-ül meşâyih” ve, Lakapları var idi “Gâzi Murat Hân” diye. Binüçyüz seksendokuz yılında yine bu zât, Hâin bir suikastle şehîden etti vefât. Küçük yaşından beri, gâyet emîn ellerde, İyi yetiştirildi her türlü ilimlerde. Lala Şâhin Paşa’nın verilerek yanına, Din ve harp bilgileri verildi hem de ona. Sancak beyi yapılıp daha sonra kendisi, Arttırıldı böylece idârî tecrübesi. Velhâsıl ileride bir pâdişah olacak, Şekilde ihtimamla yetiştirildi, ancak, Süleymân Paşa’daydı o zaman veliahtlık. Zîra pâdişahlığa, o görülürdü lâyık. Lâkin Süleymân Paşa, edince harpte vefât, “Şehzâde Murat” oldu ondan sonra velîaht. Babası Orhan Gâzi vaktâki vefât etti, Bursa’ya çağrılarak, sultân îlân edildi. Pâdişah olur olmaz, başladı fetihlere. Lala Şâhin Paşa’yı serdar yaptı ilk kere. Fethetti “Karadeniz Ereğlisi”ni hemen. Ardından “Ankara”yı fethetti çok geçmeden. Anadolu’dan sonra, yöneldi Rumeli’ye. “Çorlu”, “Keşan” ve sonra girdi “Babaeski”ye. “Pınarhisar” ve sonra “Lüleburgaz”ı aldı. Peşinden “Edirne”yi topraklarına kattı. Bu, îlân ediyordu dünyâya açık açık. Osmânlı, Avrupa’ya yerleşiyordu artık. Edirde, stratejik bir yerde olduğundan, Osmânlı devletinin, Rumeli’den o zaman, Yapacağı her türlü gazâ ve fütûhâtla, Bir askerî harekât noktası oldu hattâ. Böylece fetihlere hızla devam edildi. “Gümülcine”, “Yenice”, “Filibe” fethedildi. Murat Hân’ın yaptığı fetihlerle nihâyet, Avrupa devletleri telâşlandı begâyet. Papa “Beşinci Urban”, bir “Haçlı” rûhu ile, Balkan milletlerini tahrik etti hâliyle. Yâni Osmânlıları Rumeli’de durdurmak, Gâyesiyle kurdurdu çok geniş bir ittifak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT