BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Enflasyon muhasebesi şirketlere doping olacak

Enflasyon muhasebesi şirketlere doping olacak

Enflasyon muhasebesine yönelik düzenlemeleri içeren yasa tasarısı, TBMM’ye gönderildi. Tasarı yasalaşırsa yeni düzenleme 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.ANKARA- Şirketlerin bilançolarında büyük gediklere yol açan enflasyon baskısını kaldırmak için düğmeye basıldı. Kamuoyu tarafından ‘enflasyon muhasebesi’ olarak bilinen yasa tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Tasarı, belirli şartların oluşması durumunda vergide enflasyon düzeltmesini öngörüyor. Tasarının yasalaşması durumunda 1 Ocak 2004’te yürürlüğe girecek. Toplam 12 maddeden oluşan tasarıya göre, enflasyon düzeltmesi yapılmaya başlanması için son üç hesap döneminde fiyat endeksinde meydana gelen kümülatif artışın yüzde 100’ü aşması gerekiyor. Bunun yanı sıra içinde bulunulan hesap dönemindeki fiyat endeksi artışının yüzde 10’dan fazla olması şartı aranacak. Özel hesap dönemine tabi mükelleflerde bu oranlar, özel hesap dönemi itibarıyla belirlenecek. Son 12 ay dikkate alınacak Geçici vergi dönemlerinde de mükellefler mali tablo çıkararak enflasyon düzeltmesi yapmakla yükümlü olacak. Ancak geçici vergi dönemlerinde son üç hesap dönemi yerine son 36 ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine de son 12 ay dikkate alınacak. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde enflasyon düzeltmesi yapılması halinde, takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da enflasyon düzeltmesi yapılacak. Bakanlar Kurulu, enflasyon düzeltmesi için öngörülen yüzde 100 oranını yüzde 35’e kadar indirmeye ve tekrar yasal seviyesine kadar yükseltmeye, yüzde 10 oranını ise yüzde 25’e kadar çıkarmaya ve yeniden yasal seviyesine çekmeye yetkili olacak. Düzeltme işlemlerinde esas alınacak tarihleri, düzeltmeye konu olan değerler için farklı belirleyen tasarı, mükelleflere, düzeltme işlemlerinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen toplulaştırılmış yöntemleri uygulama imkanı da getiriyor. Ancak, toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler, seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dahil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemeyecek. Büyük kolaylıklar getiriyor Tasarıya göre enflasyon düzeltmeleri, ilgili kıymetlere ait fark hesaplarına ve enflasyon düzeltme hesabına kaydedilecek. Tasarı, enflasyon düzeltmesine tabi tutulan değerlerin elden çıkarılması halinde bunlara ilişkin enflasyon düzeltme farklarının maliyet sayılmasını, matrahın tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderler, istisnalar ve geçmiş yıl mali zararlarının, enflasyon düzeltmesine tabi tutarlarının dikkate alınmasını da öngörüyor. Tasarı uyarınca amortismanlar ve itfa payları, düzeltilmiş değerler üzerinden hesaplanacak. Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek erbabı da amortismana tabi iktisadi kıymetlerini, düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tabi tutabilecek. Katsayılar ilan edilecek Tasarıdaki geçici maddeye göre, düzeltme işlemi, Türkiye geneli için hesaplanan toptan eşya fiyatları genel endeksi göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı’nca belirlenen düzeltme katsayıları kullanılarak yapılacak. Düzeltme işlemi 1970 yılından itibaren uygulanacak. Maddi duran varlıklar, maliyeti bedeli, mali duran varlıklar ise alış bedeli üzerinden düzeltmeye tabi tutulacak. Maddi duran varlıklar, mali duran varlıklar ve özel tükenmeye tabi varlıklar ile stokların maliyet ya da alış bedelleri içindeki reel olmayan finansman giderleri, belgelendirmeleri halinde ilgili varlığın maliyet bedelinden düşülecek. Mükelleflerin reel olmayan finansman maliyetini belgelememesi durumunda son 5 hesap dönemi içinde aktife giren kalemlerin maliyet bedeline dahil olan finansal giderlerinin reel olmayan kısımları, oranlar dahilinde maliyet veya alış bedelinden indirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT