BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > İz Bırakanlar / Bizans kayseri Heraklius /İrfan Özfatura

İz Bırakanlar / Bizans kayseri Heraklius /İrfan Özfatura

Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Sasani (İran), Habeş, Gıpt (Mısır), Gassan ve Yemame hükümdarlarına elçiler yollar onları İslâm’a çağırırlar. Bunlardan daveti kabul edenler de olur, elçileri kovanlar da olur. Peki ya Bizans?!.Yeryüzünün en uzun ömürlü imparatorluklarından biri olan Roma, o günlerde eski gücünden mahrumdur. Bir zamanlar koca Akdeniz’i bir göl haline getiren, Atlas Okyanusu’ndan, Kızıldeniz’e, Tuna’dan, Nil’e uzanan imparatorluk Türk ve Germen istilaları ile kan kaybeder. Uzak vilayetleri kontrolde zorlanınca Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölünürler. Batı Roma İmparatorluğu tez dağılır ama Doğu Roma (Bizans) uzun yaşar. Kayserler, Türk hakanları Uldız ve Attila’nın baskısından vergi ile kurtulur ve muhteşem surlar ördürerek İstanbul’a sığınırlar. Şehrin esas surlarını, en az onun kadar güçlü ikinci bir sur saklar. Önünde 20 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğinde bir kanal vardır ki o bile şehri tek başına koruyabilir. Hoş, o güne kadar hendeği aşabilen olmaz... Gelgelelim Hunlar’ın ardından yöreye sarkan Avarlar, Çorlu’ya dayanır, Bizans’ı haraca bağlarlar. Yetmez Sasaniler Üsküdar’a kadar sokulur gırtlaklarını sıkarlar. İşte böylesine zor bir dönemde tahta çıkan Heraklius, bütün Rumları etrafında toplar. Resmi dili Latince’den Grekçe’ye çevirir ve halkın gönlünü hoş tutacak reformlar yapar. Önce Avarlar’ı püskürtür, ardından ordusunun başına geçip Ortadoğu seferine çıkar. Taa Nineve’ye (Musul) kadar uzanır, Sasani ordusunu bozguna uğratır. Suriye, Filistin, Mezopotamya ve Mısır’da dizginleri silbaştan ele alır. Hele İranlıların gaspettiği “kutsal haç”ı kurtarıp Kudüs’e getirince destan kahramanı olur. Bütün Ortadokslar etrafında toplanırlar. Sağdan soldan kırık dökük kabileler gelip bağlılıklarını sunarlar. Gelelim Arabistan’a Hicretin 7’nci senesi... Hudeybiye anlaşmasının akabinde Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) Bizans, Sasani (İran), Habeş, Gıpt (Mısır), Gassan ve Yemame hükümdarlarına elçiler yollar onları İslâm’a çağırırlar. Bunlardan Habeş İmparatoru Necaşi teklifi kabul eder. Gıbti Kralı Mukavkıs çağrıyı olgunlukla karşılarken, Yemame Beyi mânâsız laflar eder. İran ve Gassan hükümdarları ise elçileri hakaret ederek kovarlar. Peki ya Bizans? İşte şimdi ona geliyoruz ya... Efendimiz bu mühim iş için ana dili gibi Rumca bilen Dıhye’yi (radıyallahu anh) münasip bulurlar. Dıhye “Muhammed-Resul-Allah” yazılı zarif mühürle damgalanan mektubu öpüp başına koyar ve yola çıkar. O günlerde Herakl, İranlıları yenmiş ve adağını yerine getirmek için yürüyerek Musul’dan Kudüs’e gelmiştir. Gerçi bir imparatorun yürümesi, arabaya binmesinden daha masraflıdır, yerlere halılar serilmeli, sahraya kokular serpilmelidir ya neyse... Hazret-i Dıhye Herakl’ın adamlarını bulur ve görüşmeyi organize etmelerini ister. Kahrolasıca kurallar... Heraklius’un protokol işlerine bakan nazırları, ona kuralları hatırlatır Kayser’in huzuruna nasıl çıkacağını, nasıl yürüyüp, nasıl secde edeceğini anlatırlar. Dıhye radıyallahü anh, buna karşı çıkar. “Biz Müslümanlar Allah’tan başkasının önünde eğilmeyiz” der, “hiç kul kula secde eder mi?” Asiller, generaller baştan alır, altını çize çize seremoni kaidelerini anlatırlar. Ancak Dıhye kesinlikle taviz vermez. “Efendimiz, peygamber olduğu halde önünde kimsenin eğilmesine müsaade etmez. O, kölelere bile değer verir, dertlerini dinler. Müminler şereflidirler” der. Der ama ne fayda. Saray erkanı “kaidelere uymazsan Heraklius seni huzurundan kovar, dinlemeye bile tenezzül etmeden dışarı atar. Eğer sana verilen vazifeyi beceremeden dönmekten korkmuyorsan o başka” diye ikazda bulunurlar. Konuşmalara kulak ucuyla muttali olan yaşlı bir nazır Dıhye’yi kenara çeker “bak ben sana bir akıl öğreteyim” der. “Kayser her sabah bahçeyi dolanır ve gölgeye kurulan divanda oturup istirahat ederler. Eşraftan bazıları şikayet ve dileklerini yazar çizer, divanın kenarına bırakıp okumasını beklerler. Gel beni dinle, bu yolu dene!” Hazret-i Dıhye de öyle yapar, mektubu Heraklius’un göreceği bir yere koyar. Ve bir kuytuya çekilip beklemeye başlar...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT