BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Irak’a asker göndermenin fayda ve mahzurları -2-

Irak’a asker göndermenin fayda ve mahzurları -2-

Önceki yazımızda Türkiye’nin Irak’a asker göndermesi ile ilgili mahzurları sıralamıştık.Önceki yazımızda Türkiye’nin Irak’a asker göndermesi ile ilgili mahzurları sıralamıştık. Yazımızın bugünkü bölümünde ise Irak’a asker göndermemizin getireceği faydalar üzerinde duracağız... 1-İstikrarın sağlanmasını müteakip merkezî otoritenin bir an önce kurulması ve yönetimi devralması Irak’ın parçalanmasını engeller. Türkiye bölgeye güç takviyesi yaparak güvenliğin ve istikrarın sağlanmasına ve merkezî otoritenin biran önce Irak’a hakim hale gelmesine katkı verebilir. Bölünmemiş ve toprak bütünlüğü korunmuş bir Irak, Türkiye’nin vazgeçemeyeceği kırmızı çizgilerinden biridir. 2-Merkezî otorite Irak’ın tamamında hakim ve etkin hale gelmediği ve kaos devam ettiği sürece ülkemiz için tehdit unsuru olan PKK-KADEK terör örgütünün Kuzey Irak’taki varlığı ve faaliyetleri de sürecektir. PKK-KADEK’in etkisiz kılınmasını kolaylaştırmak ve bu süreci öne almak maksadıyla Türkiye Irak’taki istikrara askerî güç takviyesi yaparak katkıda bulunabilir. 3-Türkiye’nin askeri güç olarak Irak’ta var olması halinde Türkmenler’in hakları ve güvenliği güvence altına alınmış olur. 4- Irak’ın parçalanması hem bölge ülkelerinin (Özellikle Suriye-İran) hem de Türkiye’nin iç güvenliği ve istikrarı bakımından potansiyel bir tehlike olur. Bu durum da ülkemizi her yönden olumsuz etkiler bu nedenle Türkiye Irak’ta istikrarın tesisine her türlü katkıyı vermelidir. 5-Irak’ta oluşturulacak yönetim yapısı, yönetim şekli orta ve uzun vadede ülkemizi etkileyecektir. Türkiye’nin Irak’taki askerî varlığı Türkiye’nin bu konularda daha etkin olmasını ve telkinlerinin dikkate alınmasını sağlayacaktır. 6-Irak’ın yeniden yapılandırılması ve inşasında Türkiye etkin rol almalıdır. Bölgede askerî varlığımızın olması bu rolün alınmasını kolaylaştıracak ve etkinliğimizi arttıracaktır. 7-Irak’ta ordumuzun bulunması ve askerimizin başarılı olması Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu durumda İki ülke arasında zedelenen stratejik ortaklık ve ikili ilişkiler düzelecek ve güçlenecektir. 8-Türkiye’nin katkısı ile Irak’ta istikrar ve barış sağlanabilirse Türkiye dünya barışına olumlu katkı vermiş olacak ve bu sonuç dünya kamuoyunun ülkemize sıcak bakmasına yol açacaktır. 9-Yıllardır Saddam’ın zulmü altında ezilen, şimdi de etnik ve dini liderlerin liderlik savaşlarına alet ettikleri masum Irak halkının, bir an önce huzura ve barışa kavuşmasına bir komşu olarak yardım etmek gelecekte Irak halkının ülkemize karşı iyi hisler ve iyi duygular beslemesine vesile olacaktır. 10-Türk-ABD ilişkilerinin olumlu bir sürece girmesi Türkiye’nin finans çevreleri ile ilişkilerine olumlu yansıyacaktır. Sonuç ve değerlendirme Sonuç olarak Hükümet, Irak’ta ABD’ye asker desteği verilmesi halinde sağlanacak ulusal çıkarlarla, karşılaşılacak riskleri değerlendirip bir karar verecek. -PKK-KADEK konusunda ABD’nin vereceği cevaplar, -Ay sonundaki BM toplantısından Irak’la ilgili çıkacak sonuç Hükümetin bu konu ile ilgili vereceği kararı etkileyecektir. Eğer ABD, PKK-KADEK konusunda Türkiye’yi tatmin edecek garantiler verirse ve BM şemsiyesi altında Irak’a gitmek mümkün olabilirse Hükümetin işi kolaylaşır ve Ekim ayında tezkere Meclise gelir. Ülkemiz için en hayırlı sonuca varılmasını diliyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT