BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Namaz, şartlarına uygun kılınmalı

Namaz, şartlarına uygun kılınmalı

Namazda Kur’ân-ı kerîmi sünnet olan miktarda okumalıdır.Namazda Kur’ân-ı kerîmi sünnet olan miktarda okumalıdır. Rükû’de ve secdelerde hareketsiz durmak, herhâlde lâzımdır. Çünkü, farz veya vâcibdir. Rükû’den kalkınca, öyle dik durmalıdır ki, kemikler yerlerine yerleşsin. Bundan sonra, bir miktar, bu şekilde durmak farzdır veya vâciptir demişlerdir. İki secde arasında oturmak da böyledir. Bunlara herhâlde çok dikkat etmelidir. Rükû’de ve secdelerde tesbîh en az üç kerredir. Çoğu yedi veya onbirdir. İmâm için ise, cemaatin hâline göredir. Kuvvetli bir insanın, sıkıntısı olmadığı zamanlarda, yalnız kılarken, tesbîhleri, en az miktarda söylemesi, ne kadar utanacak bir hâldir. Hiç olmazsa, beş kerre söylemelidir. Secdeye giderken, yere daha yakın âzâyı, yere daha evvel koymalıdır. O hâlde, önce dizler, sonra eller, daha sonra burun, en sonra da alın konur. Dizlerden ve ellerden, evvelâ sağlar yere konur. Secdeden kalkarken, yukarıda olan âzâ evvel kaldırılır. O hâlde, evvelâ alın kaldırılmalıdır. Ayakta iken, secde yerine, rükû’de iken ayaklara, secdede burun ucuna ve otururken iki ellere veya kucağına bakılır. Bu bildirilen yerlere bakıp da, gözler etrâfa kaymaz ise, kalb, dünya düşüncelerinden kurtulabilir. Huşû hâsıl olur. Nitekim, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” böyle buyurmuştur. El parmaklarını rükû’de açmak ve secdede birbirlerine yapıştırmak sünnettir. Bunlara da dikkat etmelidir. Parmakları açık yahut bitişik bulundurmak sebebsiz, boş şeyler değildir. İslâmiyetin sâhibi yani Peygamberimiz, fâidelerini düşünerek böyle yapmıştır. Bizler için, İslâmiyetin sâhibine uymak kadar büyük bir fâide yoktur . İnsanın yükselmesini, saadet-i ebediyyeye kavuşmasını, bir uçağın uçmasına benzetirsek, itikad ile amel, yani iman ile ibâdet, bunun gövdesi ve motorları gibidir. Tasavvuf yolunda ilerlemek, güzel ahlak sahibi olmak da, bunun enerji maddesi, yani benzini demektir. Maksada ulaşmak için, uçak elde edilir. Yani, iman ve ibâdet kazanılır. Harekete geçmek için, kuvvet maddesi yani tasavvuf yolunda ilerlemek, kötü huyları terk edip güzel huylarla bezenmek lâzımdır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT