BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÖSS silbaştan

ÖSS silbaştan

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteye giriş sınavını yeniden düzenleyen kanun tasarısını Meclis’e sevkettiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanlarının hesaplanmasında kullanılan katsayılarda değişiklik öngören kanun tasarısını, TBMM’ye sevk ettiklerini bildirdi. Tasarıda, meslek lisesi öğrencilerinin şikayetlerine konu olan katsayı sorunu başta olmak üzere üniversiteye giriş ile ilgili esaslar yeniden düzenleniyor. Tasarıya göre, üniversiteye girişte adayların, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yapacağı sınavdan alacakları puanın yüzde 2’si ile diploma notlarının çarpımından bireysel başarı puanları elde edilecek. Bireysel başarı puanları adayların ÖSYM’nin yaptığı sınavdan aldıkları puana eklenecek ve üniversitelere yerleştirme bu puanla yapılacak. YÖK’ün görevleri değişti 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, mevcut kanunda YÖK’ün görevlerini düzenleyen bazı maddelerde değişiklik öngörüyor. Yapılan değişiklikle, “YÖK’ün, üniversitelere kabul edilecek öğrencileri seçme ve kabul etme ile ilgili esasları belirleme” yetkisi kaldırılıyor. Ayırca, yükseköğretime giriş sınavının sayısı ve tarihi belirleme yetkisi YÖK’ten alınarak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkaracağı yönetmelikle belirlenecek bir esasa dayandırılıyor. Bireysel başarı puanı Tasarıya göre, bireysel başarı puanı, adayın 5’li sisteme dayalı ortaöğretim diploma notu ile ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavdan aldığı puanın yüzde 2’sine karşılık gelen sayının çarpımıyla elde ediliyor. Bütün adaylar için yükseköğretim programlarına yerleştirme, her bir adayın ÖSYM’nin yaptığı sınavdan aldıkları puana, bireysel başarı puanı eklenerek ÖSYM tarafından gerçekleştiriliyor. Tasarının gerekçesi Kanun tasarısının gerekçesinde şöyle denildi: “Yükseköğretime giriş sistemindeki huzursuzlukları ortadan kaldırmak için, eşitlik esasına göre, adil, objektif ölçütlere dayalı bir giriş sisteminin getirilmesi, toplum barışı açısından zorunlu hale gelmiştir. Bu tasarıyla yükseköğretime girişte eşitsizliği ortadan kaldırmak için ortaöğretimlerini bitiren gençlerimizin mezun oldukları alan/bölüm ve kol farkı gözetilmeksizin değerlendirmeye alınmaları ve öğrencilerin ortaöğretimdeki başarılarını da gözeten bir uygulama ile bu sorunların giderilmesi amaçlanmaktadır.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT