BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Rahmetli babam baytar idi efendim” -229-

“Rahmetli babam baytar idi efendim” -229-

Bayburt’lu şair Zihnî, Bâbıâlî’de bir daireye gitmiş. Kıyâfet inkılâbı îcâbı memurlar artık Avrupâî kılık-kıyâfet giymektedir. Zihnî ise hâlâ eski taşra kıyâfetleri içindedir. Memurlar bu taşralıyla biraz alay etmek istemişler, fakat bakın neler olmuş!..Bayburtlu şâir Zihnî (1797-1859), biri doğum yeri olan Bayburt’ta diğeri de vazife yaptığı yerlerden Akka’da olmak üzere iki defa evlenmiş... Akka’daki eşinden boşanabilmek için 1853 yılında İstanbul’da bir hayli meşakkate katlanmış... Ve mehrini tediye eylemişken kadın onu bir de meşîhate (şeyhulislâmlık makamı) şikâyet ederek olmayacak iftirâlar atmıştır. Verilen Karar gereği yeniden borca girerek mehir ödemiş ve bu bahsi ‘Sergüzeştnâme’sinde, Dağ başında soyulur herkes âh Biz İstanbul’da soyulduk eyvâh diye başlayan beyitler ile pek güzel hicvetmiştir... Taşra kıyâfetleri içinde... Şair Zihnî, ya bu mesele yüzünden, yahut hicivleri bahane edilerek sık sık uğradığı tayin ve görevden alınmalarla alâkalı olarak Bâbıâlî’deki bir daireye gitmiş. Sultan II. Mahmud’un kıyâfet inkılâbı îcâbı memûrîn artık Avrupâî kılık-kıyâfet giymekte, pek çoğunun sırtında İstanbulînler bulunmaktadır. Zihnî ise hâlâ eski taşra kıyâfetleri içindedir. Memurlar bizimkini “Cer mollaları”ndan biri sanıp biraz alay etmek istemişler: -Hoca Efendi! Sen akıllı ve bilgili bir zâta benziyorsun. Hele söyle bakalım ben kaç yaşındayım? Sorunun ne maksada mebnî olduğunu hemen kavrayan Zihnî, oradakilerin âmiri durumundaki adama şöyle cevap vermiş: -Zât-ı âlîleri, 30-35 civarında gösteriyorsunuz. “Ne güzel tahmin ettiniz” Bu sefer diğer memurlar da, saf bir mollaya rastladıklarını vehmederek sormaya başlamışlar. Zihnî, her birini münâsip şekilde 15-20 yaş gençleştirerek gönüllerini hoş etmiş. Böylece dairede ne kadar insan varsa yaşı söylendikten sonra âmir olan yaşlı zât tekrar sözü almış: -Efendi, ne güzel tahminlerde bulundunuz. Hemen herkesi tam isâbetle bildiniz. Sizde bu kabiliyet doğuştan mıdır, yoksa nasıl iktisab ettiniz? Sözün burasında Zihnî, beklediği ânın geldiğini görüp cevabı yapıştırmış: -Hiç düşünmedim efendim; ama rahmetli pederim baytar idi. Hangi yaratığa baksa kaç yaşında olduğunu bilirdi. Gâliba bana da ondan tevârüs etmiş olmalı... Yaşlı amir, bu söz karşısında hatasını anlar ve Bayburtlu Zihni’den özür dileyerek, gönlünü alır ve işlerini de hallederek yolcu eder....
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT