BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İş güvencesi

İş güvencesi

Bugün SkyTurk Televizyonunda saat 13.15 ile 15.00 arasında konuk olarak katılacağım Ali TEZEL’in hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatı Proğramında da ayrıntılı olarak ele alacağımız, İş Güvencesi yeni bir uygulamadır.Bugün SkyTurk Televizyonunda saat 13.15 ile 15.00 arasında konuk olarak katılacağım Ali TEZEL’in hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatı Proğramında da ayrıntılı olarak ele alacağımız, İş Güvencesi yeni bir uygulamadır. İş Güvencesi, işçinin işten keyfi olarak çıkarılmasını zorlaştıran bir düzenlemedir. 10 Haziran 2003 günü yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu gereğince; Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri feshi -İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, -İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, - İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, - İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra, Feshedilmiş sayılır. - Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. - Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. - İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Haklı bir sebep olması gerekir 4857 Sayılı Kanun gereğince yeniden düzenlenen İş Güvencesi Şartlarına göre; -İşyerinde 30 işçi var ise; -İşyerinde 30 işçi olmamakla birlikte, işverenin tüm ülke çapında aynı iş yapılan işyerlerinde toplam 30 işçi var ise; -İşçinin işverenin emrinde 6 aydan fazla çalışması var ise; İşverenler, eskiden olduğu gibi dilediği işçiyi dilediği zaman, dilediği şekilde işten çıkaramaz. İşverenin işçiyi işten çıkarabilmesi için işten çıkarmanın haklı bir nedene dayanması gerekir. Kanuna göre sebepler İşçinin yeterliliği. İşçinin davranışları. İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olmak zorundadır. Haklı ve geçerli bir sebebi olan işverenin işçiyi işten çıkarabilmesi için, -Fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. -Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işveren; İşçisini 4857 Sayılı Kanun’un 25. maddesinin ikinci bendinde sayılan Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Hareketler nedeniyle tazminatsız ve süresiz derhal feshetme hakkını her zaman kullanabilir. Bu halde de ispat külfeti işveren ait olur. Dava ne zaman açılır? İş sözleşmesi feshedilen işçi; Fesih bildiriminin yazılı yapılmadığı, Fesih bildiriminde sebep gösterilmediği, Sebep var yazılı ise gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İş Mahkemeleri davayı iki ay içinde sonuçlandırmak zorundadır ve mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT