BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Gel birlikte olalım”

“Gel birlikte olalım”

Niğbolu savaşında aldığı ganîmetle, “Bâyezit”, Edirne’de hayır yaptı gâyetle.Niğbolu savaşında aldığı ganîmetle, “Bâyezit”, Edirne’de hayır yaptı gâyetle. Yaptırdı Bursa’da da câmi ve medreseler. Birkaç imâret ile ayrıca hastâneler. İstanbul’un fethinin kolaylaşması için, Birlik sağlanmalıydı Anadolu’da ilkin. Birleşmeyi, her beylik gerçekten istiyordu. Ama “Benim uhdemde birleşilsin” diyordu. Kâbil olmadığından sulh yoluyla birleşmek, Lâzım oldu mecbûren kaba kuvvet, yâni cenk. Osmânlı, Haçlılarla cihad ettiği anda, Bu beyler, zulmederdi halka Anadolu’da. Karamanoğlu ile Candaroğlu beyleri, Saldırıp, sıkıntıya sokardı şehirleri. “Bâyezit Hân”, bu zulme vermek için nihâyet, Onlarla savaşmaya eyledi sa’y-ü gayret. Önce Karamanoğlu Ali Bey’i yendi ve, Katıverdi “Konya”yı Osmânlı’nın mülküne. Sonra Kubadoğlu’nun üzerine giderek, Aldı “Samsun”u dahî onu mağlub ederek. Kadı Burhâneddîn’in vefâtı üzerine, “Sivas” ve “Kayseri”yi fethetti sonra yine. Yâni Anadolu’nun yarısı, hemen hemen, Osmânlı toprağına dâhil oldu tamâmen. Sonra Memlük Sultânı Berkük vefât edince, Yürüyüp, “Elbistan”ı fetheyledi hemence. Hem Dülkadiroğlu’na bağlı olan Elbistan, Memlük himâyesinde bulunurdu o zaman. Peşinden, Memlüklere âit olan “Divriği”, Onun arkasından da “Malatya”, “Besni” gibi, Mühim kaleleri de işgâl ederek yine, Aldı ve dâhil etti Osmânlı’nın mülküne. Bir taraftan “Bizans”ı etmişti muhâsara. An meselesi idi düşmesi de o sıra. İşte tam bu günlerde idi ki, “Timur Hân”dan, “Yıldırım Bâyezid”e mektup geldi o zaman. Yıldırım Hân’dan kaçan Bey’lerden bâzıları, Giderek kışkırttılar mâlesef Timur Hân’ı. Timur Hân’ın önünden kaçan Bey’ler de yine, Söz taşıyıp durdular Timur Hân aleyhine. Timur Hân, Bâyezid’e yazmıştı ki: (Şimdi sen, Kimden toprak aldınsa, iâde eyle hemen!) Ve ilâve etti ki: (Gel, birlikte olalım. Şu Haçlılara karşı, birlikte savaşalım. Sen batıda, ben ise doğuda cenk ederiz. Eğer birlik olursak, bu güce, güç ekleriz.) Yıldırım Bâyezit Hân, bu mektuba cevâben, Sert bir cevap yazarak, gönderdi ona hemen.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91724
  % 2.21
 • 4.7897
  % -0.94
 • 5.5819
  % -1.38
 • 6.287
  % -1.99
 • 188.976
  % -2.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT