BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ak börklü yeniçeri -231-

Ak börklü yeniçeri -231-

Halil Hayreddîn Paşa, harpte esir alınan çocuklar için şu teklifi getiriyordu: “Bu çocukları Türk’e verelim müslüman olarak yetiştirilsinler!” Öyle yapıldı... Hem Türkçe öğrenip ve hem de müslüman oldular. Ondan sonra bunlara ak börk giydirip adını da “yeniçeri” koydular...Sultan l. Murâd Han döneminde yeniçeri ocağının kuruluşuna ilk adım olmak üzere târihlerde şu vak’a anlatılmaktadır: Sultan Murâd Gâzi, Edirne’de tahta geçüp oturdu. Bir gün Kara Rüstem derlerdi, Karaman vilâyetinden bir dânişmend geldi. Halil Hayreddîn Paşa ol vakitte kâdıasker idi. Kara Rüstem; “Nice mal zâyi etmişiz?” -Efendi! Bunca sultanlık malı niçün zâyi edersiniz, deyince, Kâdıasker; -Nice mal zâyi etmişiz, diye sordu. Kara Rüstem; -Bu gâziler ki gazâlarda esir çıkarırlar, cenâb-ı Hakk’ın emriyle beşte biri hünkârındır, dedi. Çandarlı Halil Hayreddîn bunu hemen Murâd Hana nakletti. Sultan: -Mâdemki Allahü teâlânın emr-i şerîfidir şimden sonra alın, dedi... Beş esirden biri... Bundan sonra Gâzi Evrenos ve Lala Şâhin’e ısmarladılar ki akınlarda çıkan esirden beş başta birini pâdişâh için alalar. Bu usûl üzere hayli oğlanlar (erkek çocuk) toplayıp Murâd Gâzi’ye getürdüler. Halil Hayreddîn Paşa; -Bunları Türk’e verelüm müslüman olarak yetiştirilsinler, dedi. Kabul edilip bunlar evvelen Türk köylüsünün yanına verildiler. Hem Türkçe öğrenip ve hem de müslüman oldular. Ondan sonra saray kapısına girüp, ak börk giydirip adını yeniçeri koydular...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT