BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk ve Alman üniversitelerinin örnek işbirliği

Türk ve Alman üniversitelerinin örnek işbirliği

İstanbul Kültür Üniversitesi ve Alman Akademik Mübadele Kurumu (DAAD)’nun işbirliği ile 14-27 Eylül 2003 günlerinde, Antalya’da yapılan Yaz Akademisi’ne katılan ve sayıları yüzü aşan Türk ve Alman üniversitelerinin hukuk fakültelerine mensup öğretim elemanları ve öğrenciler, sundukları tebliğlerle, hem bilgi alışverişinde bulunmak, hem de Alman ve Türk Hukuk sistemlerini birbirlerine tanıtmak ve birbirleri ile yakınlaşmak fırsatını bulmuşlardır.İstanbul Kültür Üniversitesi ve Alman Akademik Mübadele Kurumu (DAAD)’nun işbirliği ile 14-27 Eylül 2003 günlerinde, Antalya’da yapılan Yaz Akademisi’ne katılan ve sayıları yüzü aşan Türk ve Alman üniversitelerinin hukuk fakültelerine mensup öğretim elemanları ve öğrenciler, sundukları tebliğlerle, hem bilgi alışverişinde bulunmak, hem de Alman ve Türk Hukuk sistemlerini birbirlerine tanıtmak ve birbirleri ile yakınlaşmak fırsatını bulmuşlardır. Bu toplantıya Türkiye’den İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi dışında Bilgi, Bahçeşehir, Galatasaray, Dokuz Eylül, Ankara, Gazi, Kocaeli, Kırıkkale ve Dicle Üniversitelerinin hukuk fakültesi öğretim üye ve yardımcıları ile öğrenciler katılırken, Yaz Akademisi’nin Eğitim Programında Almanya’dan Trier Üniversitesi’nin yanısıra Giessen, Leipzig, Osnabrück ve Özgür Berlin üniversitelerinin öğretim ve üye yardımcıları ile öğrenciler yer almışlardır. Öğretim elemanları ile öğrencilerin sundukları tebliğlerin ortak noktasını, genellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ile ilişkisi oluşturmuştur. Nitekim, buna örnek olarak, Türk tarafının sunum konuları arasında yer alan bazı bildiriler şunlardır; AİHM kararları ışığında laiklik ve insan hakları, siyasi partilerin kapatılması, kadın-erkek eşitliği ve yeni medeni kanun, adil yargılama hakkı ilkesinin hakim bağımsızlığı, makul sürede yargılama unsurları, AİHM kararları ışığında uyum yasalarına genel bakış, din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, mahkum ve sanık hakları ile CMUK tasarısı ve insan hakları alanında Türkiye’de yaşanan son gelişmeler. Bu bildiriler dışında sunulan diğer bildirilerde de, insan haklarının korunması açısından Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Milletlerarası İnsan Hakları açısından 2001 Anayasa değişiklikleri ve temel hak ve özgürlüklerin sınırlanmasına ilişkin esaslar, dinlerarası diyalog AİHM kararları ışığında, yakalama, el koyma, arama ve tutuklama gibi konular da işlenmiştir. Yaz Akademisi’nin ağırlık merkezini İnsan Hakları oluşturduğu için, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ve Yargıtay, temsilcileri de bu toplantıda yer almışlar ve katkılarda bulunmuşlardır. Yaz Akademisi’ne Almanya’nın Trier Üniversitesi’nden Prof. Hans Heiner Kühne ile Giessen Üniversitesi’nden Prof. Gropp, Leipzig Üniversitesi’nden Prof. Rottmann ile Prof. Goerlich, Osnabrück Üniversitesi’nden Prof. Vos katılırken, bu toplantıya katılan Aşağı Saksonya Eyalet eski Adalet Bakanı Prof. Schwind ile Frankfurt Başsavcısı Anders bildirileri ile önemli katkılarda bulunmuşlardır. Genç öğretim elemanları ve özellikle hukuk fakültelerinin öğrencileri bakımından çok faydalı olan hukuk alanında Türk-Alman işbirliğini ve yakınlaşmasını sağlayan bu tür toplantıların önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi gereğine inanıyor, 2003 Yaz Akademisi’ni gerçekleştirenler ve katkıda bulunanları kutluyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT