BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Zulm ile âbâd olan kahr ile berbâd olur -232-

Zulm ile âbâd olan kahr ile berbâd olur -232-

Sultan Murad Han öfkeliydi: “Defterdârım bize yaranmak, gözümüze girmek için halktan fazla akçe toplamış! Padişah’a yaranmak için halka zulmeden, tebaanın malını zorla elinden alan bir Defterdâr bize gerekmez...”Fâtih Sultan Mehmed Hân’ın babası Sultan I. Murad Hân devrinde, bir gün Sadrâzam askere mûtad ulûfesini dağıttıktan sonra, padişahın huzuruna girmiş ve durumu şöyle rapor etmişti: “Devletlû Hünkârım, asâkir-i hümâyuna ulûfesini dağıttık. Ancak bir miktar akçe arttı. Ferman buyurursanız, ihtiyat akçesi olarak hazîne-i hâssaya koyup saklayalım...” Padişah sevinmemişti! Sadrâzam, paranın artması haberine padişahın sevineceğini umuyordu. Fakat yanıldığını anlamakta gecikmedi. Sultan Murad Hân bu durumdan memnun olmamıştı. Zira o güne kadar ulûfe dağıtıldıktan sonra geriye para kalmazdı. Şimdi kaldıysa bunun bir sebebi olmalıydı. Bu yüzden sadrâzama şu sözleri söyledi: -Lala, her zaman ulûfe dağıtırken geriye akçe kalmaz iken, bu sefer fazla gelmesinin sebebi ne ola ki? Herhalde Defterdârım bize yaranmak, gözümüze girmek için halktan fazla akçe toplamış, hazînede her zamankinden fazla akçe cem eylemiş. Padişah’a yaranmak için halka zulmeden, tebaanın malını zorla elinden alan bir Defterdâr bize gerekmez...” Görevden alındı... Bu sözlerden sonra, Sultan Murad Hân Defterdârı’nı derhal vazifeden aldı. Zira ‘Zulm ile âbâd olanın, kahr ile berbâd olacağı’ hakikatine gönülden inanıyor, halkına elinden geldiğince adâlet ile muâmele etmeye çalışıyordu...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT