BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gerçek bir vatan evlâdı

Gerçek bir vatan evlâdı

Vefatının altıncı yılında hayırla yâd ettiğimiz Prof.Dr. İsmet Miroğlu, son yarım asırda yetişmiş ve kendinden sonraki nesillere rehberlik etmiş ender alimlerimizden biri idi.Bazıları onu, "son Osmanlı" olarak tarif ediyor vefatının üzerinden geçen altı yıl sonunda; bazıları ise "çok temiz bir Anadolu çocuğu" diyerek... "Tertemiz bir Anadolu çocuğu olarak son Osmanlı idi" Prof.Dr. İsmet Miroğlu... Kelimenin bütün anlamlarını üzerinde barındıran bir alimdi aynı zamanda... Daha asistanlığı sırasında doğum yeri olan Bayburt'la ilgili olarak "Bayburd Sancağı" isimli bir doktora tezi hazırlamış, doçentlik tezi olarak da "Kemah Sancağı"na imza atmıştı. İlmi araştırmalara o kadar çok ağırlık vermişti ki, Prof.Dr. Mustafa Çetin Varlık bu konuda, "Parasını pulunu kitaplara yatırırdı" tesbitinde bulunuyor. İdarecilik yaptığı yıllarda babacan, herkesin yardımına koşan, fedakar bir insan portresi çizdi. 1987 yılında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne getirildiğinde bütün enerjisini kurumun düzlüğe çıkması için harcadı. Osmanlı Arşivi'ni yeni yerine taşıyarak modern cihazlarla donattı, tasnif çalışmalarını hızlandırdı ve uzman personele önem verdi. ? Gençlere önem verirdi 1990 yılında üniversiteye dönmüştü ama arşiv de neredeyse "kurtulmuş"tu. Bugün bile onun başlattığı sistemle çalışan Osmanlı Arşivi, İstanbul'daki öğretim üyeleri ve uzman arşiv personeli ile tanışmış oldu. Türkçe'yi zaten çok iyi bilen ve kullanan Miroğlu, Osmanlıca başta olmak üzere Fransızca, Arapça ve Farsça'ya çok önem verdi. Hatta 1990'lı yıllarda özel olarak İngilizce çalıştığı da biliniyor. Prof.Dr. İsmet Miroğlu'nun en önemli -ve hâlâ onun kurduğu sistemle yaşayan- eseri hiç şüphesiz "Tarih ve Medeniyet" dergisidir. Gece gündüz demeden okuyucularına yerli ve gerçek tarihin kodlarını sunmaya çalışan, bu konuda heyecanlı gençleri teşvik eden hoca, hem Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olduğu yıllarda, hem de üniversitedeki öğretim üyeliği sırasında gençlerin yanında olduğunu sonuna kadar hissettirdi. ? Türk milletine sesleniş Türkiye Gazetesi'nde 04 Mayıs 1996 tarihinde çıkan yazısında Türk milletine seslenen Prof.Dr. İsmet Miroğlu, herkesin başka bir "millet" anlayışı etrafında kümelendiği günümüzde, "gerçek bir vatan evladı" olduğunu isbatlamıştı. Adı geçen yazıdan bir bölüm: "Ey Türk milleti! Kültür tahribatı ile seni Avrupalılaştırma cazibesine kaptıran Avrupa'yı ruhsuz bir ceset halinde teslim etmek gafletini gösterenlere dikkat et! Aziz vatanımızı ve milletimizi bölmek için kol gezen ajanların, provokatörlerin, tahrikçilerin ve bozguncuların haberlerine, yorumlarına telkinleri aldanma! Sen bu aldanmışlık yüzünden koskoca bir devletin kaybettin. Çok ağır zulüm ve işkencelere maruz kaldın. Kendi öz vatanında esir muamelesi gördün. Saf ve temiz bir millet olduğun için aldatılmaya müsaitsin. Bu senin zaafındır. Sen ne çektinse sende senden olmayıp, sendenmiş gibi görünenlerin yüzünden çektin ve çekeceksin. Sendenmiş gibi görünenlerin seninle olan benzerlikleri sadece isim benzerliğidir." İlme adanan ömür 1944 yılında Bayburt'un Kalecik Köyü'nde doğdu. İlkokulu Kalecik'te, ortaokulu Bayburt'ta, liseyi Erzincan'da okudu. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne girdi. 1969'da Yeniçağ Tarihi Kürsüsü'nde "Fatih Devrinde Osmanlı-Kırım Münasebetleri" lisans tezini hazırlayarak mezun oldu. Doçentlik tezi için "16. Yüzyılda Kemah Sancağı" konusunu seçmişti. 1981'de doçent, 1989'de ise profesör oldu. 24 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı'na atanan Miroğlu, vefatına kadar bu görevi devam ettirdi. 13 Mayıs 1987'de Başbakanlık Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne tayin edildi ve 1990 yılına kadar bu görevini de başarıyla ifa etti. Türkiye Gazetesi'nde "Gerçeklerin Aynasında" başlığıyla haftada bir köşe yazısı kaleme alan Prof.Dr. İsmet Miroğlu, Osmanlı Paleografyası konusunda uzmandı. 22 Ekim 1997'de vefat eden hoca geride "Bayburd Sancağı", "Kemah Sancağı", "Tarih ve Medeniyet" dergisi ve kitaplaşmayı bekleyen yüzlerce makale ile dört kız evlat ve eşi Fatma hanımı bırakarak gitti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT