BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yurt dışında ‘özel’ okumak için

Yurt dışında ‘özel’ okumak için

Bu hafta bazı okuyucularımızın isteği üzerine “yurt dışında özel öğrencilik” konusunu araştırdık ve onlar için çeşitli bilgileri toparladık.Özel öğrenci, yurt dışındaki öğrenimleri süresince her türlü giderleri kendisi tarafından karşılanan öğrenci demektir. Yurt dışındaki yüksek öğrenimin, örgün yüksek öğrenim kurumunda yapılması gerekir. Yurt dışında özel öğrenci olarak ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim görmek isteyenlerin yapacakları ilk iş, bir başvuru dilekçesi hazırlamaktır. Bu başvuru dilekçelerini; yurt içinde il veya ilçelerdeki Milli Eğitim Müdürlüklerinden; yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri ile eğitim ataşeliklerinden, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklardan sağlayabilirsiniz. Dilekçedeki tüm maddeler ve yurt içi-yurt dışı adresler doğru ve eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. Aksi halde eksik doldurulan başvurular işleme alınmamaktadır. Başvuru İstenen belgelerin tümünü dilekçenize ekleyerek yurtiçinde MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’ne; yurtdışında eğitim müşavirliklerine, eğitim ataşeliklerine, bunların bulunmadığı yerlerde, konsolosluklara göndererek başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular her yıl 1 Haziran’da başlar, ertesi yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay süre ile devam eder. İSTENEN BELGELER Yurt dışında özel öğrenci olarak okuyacaklardan istenen gerekli belgeler şunlar... Mezuniyet belgesi * Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya çıkmanın onaylı örneği (2 adet). Yurtdışındaki lise ve dengi okuldan mezun olanların eğitim müşavirliklerinden, eğitim ataşeliklerinden veya MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile il milli eğitim müdürlüklerinden; yurtdışındaki yüksek okul veya üniversitelerden mezun olanların ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgelerinin onaylı iki örneğini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekiyor. Kayıt belgesi (Akseptans) * Okul kayıt belgesinin YÖK tarafından tanınan, örgün yükseköğretim kurumundan alınmış olması şarttır. ÖSS sonuç belgesi * A) Yurt dışında lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyenlerin ÖSS’ye girmeleri, girmek istediği veya gördüğü öğrenim dalının, programının gerektirdiği türden en az 185 puan almış olmaları gerekir. ÖSS sonuçlarının geçerliliği 1 yıldır. * B) Yurt dışında ön lisans seviyesinde öğrenim görmek isteyenlerin ÖSS’ ye girmeleri ve en az 160 puan almış olmaları gerekir. Nüfus cüzdanı örneği (2 adet) * Yurt içinde noter veya muhtardan, yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri veya konsolosluklardan onaylı olması gerekir. Askerlik durum belgesi * A) Lisans öğrenimi yapacaklar: Askerlik çağına girenlerden (19 yaşına girenlerden) askerlik tecil belgesi istenir, girmeyenlerden (18 yaşında olanlardan) istenmez. * B) Lisansüstü öğrenim yapacaklar: Askerlik şubesinden alınacak askerlik durum ve müsaade belgesi, (onaylı 2 adet) İstifa dilekçesi (1416 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince) * Devlet memuru olup yurtdışında yüksek öğrenim yapmak isteyenlerin, 1416 sayılı Kanunun 21. maddesine göre istifa etmeleri ve bunu belgelendirmeleri şarttır. Vesikalık fotoğraf (6 adet) * Cepheden, baş açık ve son altı ay içinde çekilmiş, kolayca tanınmayı sağlayacak vesikalık (4,5x6 ebadında), net bir fotoğraf olmalıdır. Bu fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi tanınmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamasına dikkat edilmelidir. Zorunlu hizmet belgesi * Yurtdışında öğrenciliklerinin tanınması için başvuranlardan zorunlu hizmetle yükümlü olanlar, zorunlu hizmetini yaptığını, parasal karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmek zorundadır.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT