BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fitnecilerle uğraştı

Fitnecilerle uğraştı

“Murat Gâzi”, pâdişah olduğu ilk günlerde, Fitne ve fesatçılar türemişti her yerde.“Murat Gâzi”, pâdişah olduğu ilk günlerde, Fitne ve fesatçılar türemişti her yerde. Hâssaten “Bâtınîlik” denen bozuk îtikat, İnsanlar arasında yayılıyordu, fakat, “Murat Hân”, öldürerek işbu fesatçıları, Bu sapık adamlardan kurtardı insanları. Sonra bu zındıklara, pek güzel cevap veren, Hem de ehl-i sünneti mükemmel îzah eden, “Süleymân Çelebi”nin “Mevlid”ini bu defâ, Ücrâ yerlere kadar dağıttı her tarafa. Böylece bu zararlı ve zehirli fikirler, İnsanların zihninden hep sökülüp gittiler. Babası Sultân Mehmet, vaktâ ki etti vefât, Edirne’ye çağrıldı o gün “Şehzâde Murat”. Ama önce Bursa’ya gitti o Amasya’dan. Ve hükümdârlığını orada etti îlân. (Amcası “Mustafa”nın çok kuvveti var) diye, Kapılmış olsa dahî biraz ümitsizliğe, Sonra “Emîr Sultân”ın desteğini alarak, Bastırdı bu fitneyi onu yakalıyarak. Yine “Sultân Murat Hân”, hem Peygamberimiz’in, O büyük müjdesine kavuşabilmek için, Yâni almak üzere “İstanbul”u Bizans’tan, Şehri, ordusu ile kuşattı tâ o zaman. Lâkin Bizans Kayseri, entrika çevirerek, Anadolu’da olan beyliklere giderek, Türlü yalanlar ile o beylikleri, yine, İfsâd edip, kışkırttı Osmânlı aleyhine. Ayrıca “Murat Hân”ın birâderi “Mustafa”, Karaman ve Germiyan beyleriyle, bu defâ, İşbirliği içine girip, hemen “Bursa”yı, Fırsattan istifâde becerdi kuşatmayı. Pâdişah, olanları işitti üzülerek. Çekildi Edirne’ye kuşatmayı keserek. Sonra Venedik ile Macarlar birleştiler. Osmânlı aleyhine harekete geçtiler. Edirne’den Bursa’ya geçen “Sultân Murat Hân”, Bizans oyunlarına mâni oldu o zaman. Karaman, Eflak Bey’i ve Venediklilerle, Anlaşmalar yapıldı hem bâzı beyliklerle. Alındı “İsfendiyar Bey” itâat altına. Kızı, gelin alındı Osmânlı sarayına. Bindörtyüz yirmidörtte Bizanslılarla dahî, Konuşup, onlarla da anlaştı bizâtihi. Ege ve Karadeniz kıyıları, tamâmen, Osmânlı idâresi altına girdi hemen. Ayrıca Bizanslılar, yıllık “otuzbin düka”, “Altın”, haraç vermeyi kabul etti mutlaka.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT