BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çocuk okumuyor!

Çocuk okumuyor!

Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşu (IEA), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) kapsamında, 35 ülkedeki ilköğretim 4. sınıf öğrencileri arasında araştırma yaptı.Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşu (IEA), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) kapsamında, 35 ülkedeki ilköğretim 4. sınıf öğrencileri arasında araştırma yaptı. Türkiye'de de 62 ildeki 154 ilköğretim okulunda, toplam 5 bin 390 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, Türk öğrencilerin okuma becerilerinin uluslararası standartların altında olduğu ortaya çıktı. En yüksek başarı puanına İsveç'in sahip olduğunun belirlendiği araştırmaya göre, İsveç'i, Hollanda, İngiltere ve Bulgaristan izliyor. Letonya, Kanada, Litvanya, Macaristan, ABD, Almanya ve İtalya da ortalamanın üzerinde başarı puanına sahip bulunuyor. Evlerimiz 'kitapsız' Bilgiyi elde etme ve kullanma amacıyla yapılan okuma faaliyetlerinde de İsveç'in diğer ülkelerden daha iyi durumda olduğunun belirlendiği PIRLS araştırmasında, şu sonuçlar elde edildi: - Ülkelerin tamamında, 4. sınıf kız öğrencileri, okuma yönünden erkek öğrencilerden daha başarılı. - Okuma faaliyetlerine erken yaşta başlama ile 4. sınıf okuma becerilerindeki başarı arasında pozitif ilişki var. - Evlerinde çok çocuk kitabı bulunanlar, az çocuk kitabı bulunan öğrencilerden daha başarılı. - Uluslararası ortalamada, öğrencilerin çoğunun evlerinde 25'ten fazla çocuk kitabı var. Türkiye'de, öğrencilerin yalnız yüzde 19'u, 25'ten fazla kitaba sahip. Evlerde yeterli kitap yok. Sınıflar çok kalabalık - Uluslararası ortalamada, evinde 0-10 arasında çocuk kitabı bulunan öğrenci yüzdesi yüzde 23 iken, Türkiye'de yüzde 56. Bu durum, ailelerin çocuklarına fazla kitap almadıklarını ve okumaya yöneltmediklerini gösteriyor. - Okul öncesi eğitim almamış öğrencilerde, okuma becerisi en düşük düzeyde. Hemen hemen tüm ülkelerde en az 1 yıllık okul öncesi eğitim uygulanırken, yalnızca İran ve Türkiye'de okul öncesi eğitim almamış öğrenci sayısı oldukça yüksek. - Uluslararası ortalama sınıf mevcudu 26 iken, Türkiye'deki ortalamanın 35 olduğu, Türkiye'de öğrencilerin yüzde 60'ının, mevcudu 31 ve daha kalabalık sınıflarda öğrenim gördüğü kaydedildi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114809
  % -0.85
 • 6.8596
  % 0.01
 • 7.7628
  % 0.24
 • 8.6874
  % 0.42
 • 397.309
  % -0.14
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT