BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Sen peygambersin!”

“Sen peygambersin!”

Muhammed aleyhisselâmın meşhur mucizelerinin en büyüklerinden birisi de, ayı ikiye ayırmasıdır. Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasîb olmamıştır.Muhammed aleyhisselâmın meşhur mucizelerinin en büyüklerinden birisi de, ayı ikiye ayırmasıdır. Bu mucize, başka hiçbir Peygambere nasîb olmamıştır. Muhammed aleyhisselâm elliiki yaşında iken, Mekke’de Kureyş kâfirlerinin elebaşları yanına gelip, “Peygamber isen ayı ikiye ayır” dediler. Muhammed aleyhisselâm, herkesin ve hele tanıdıklarının, akrabâsının iman etmelerini çok istiyordu. Ellerini kaldırıp duâ etti. Allahü teâlâ, kabul edip, ayı ikiye böldü. Yarısı bir dağın, diğer yarısı başka dağın üzerinde göründü. Kâfirler, Muhammed bize sihr yaptı dediler. İman etmediler. Birgün, elinde put bulunan kimseye, “Put benim kim olduğumu söylerse, iman eder misin?” dedi. Adam, ben buna elli senedir ibâdet ediyorum. Bana hiçbir şey söylemedi. Sana nasıl söyler? dedi. Muhammed aleyhisselâm, “Ey put ben kimim?” deyince, “Sen Allahın Peygamberisin” sesi işitildi. Putun sâhibi, hemen imana geldi. Muhammed aleyhisselâm, bazı gazâlarında, susuz kalındığı zaman, mübârek elini bir kaptaki suya sokmuş, parmakları arasından su akarak, suyun bulunduğu kap devamlı taşmıştır. Bazen seksen, bazen üçyüz, bazen binbeşyüz, Tebük Gazâsında ise, yetmiş bin kimsenin hepsi ve hayvanları, bu sudan içmişler ve kullanmışlardır. Mübârek elini sudan çıkarınca akması durmuştur. Birgün amcası Abbâs’ın evine gidip, onu ve evlâdını yanına oturtup, üzerlerini ihrâmı ile örterek, “Yâ Rabbî! Bu benim amcam ve babamın kardeşidir. Bunlar da benim ehl-i beytimdir. Şu örtümle onları örttüğüm gibi, Sen de Cehennem ateşinden kendilerini ört, koru!” buyurdu. Duvarlardan üç kere “âmîn” sesi işitildi. Birgün, kendisinden mucize isteyenlere karşı, uzaktaki bir ağacı çağırdı. Ağaç, köklerini sürüyerek gelip selâm verip, “Eşhedü en lâilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûluh” dedi. Sonra, gidip yerine dikildi. Hayber gazâsında, önüne zehirlenmiş koyun kebâbı koyduklarında, “Yâ Resûlallah! Beni yeme, ben zehirliyim” sesi işitildi. Bir kimse, yılan yumurtasına basarak iki gözü görmez oldu. Resûlullaha getirdiler. Mübârek tükrüğünden gözlerine sürmekle görmeye başladı. Hattâ seksen yaşında olduğu halde, iğneye iplik geçirirdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT