BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Abdülhamid Han’ın merhameti...

Abdülhamid Han’ın merhameti...

Postane memurlarından biri, Yıldız Sarayı’na bir telgraf çekmişti... Karısının o gece doğum yapacağını, doktorların, doğumun çok zor olacağını söylediğini, elinde hiçbir imkân bulunmadığını ve Merhamet-i Şâhâneye sığındığını bildiriyordu...Abdülhamid Han’ın uzun yıllar mâbeyn kâtipliğini yapmış Tahsin Paşa, hâtıralarında anlatıyor: “Bir akşamdı... Mabeynde nöbetçi olarak ben kalmıştım. Gelen mektup, telgraf, rapor ve tezkerelerin listesini tertipleyip huzura çıkmak üzereyken bir telgraf geldi. İstanbul’da Laleli postanesi memurlarından birinin Yıldız’a çektiği bu telgrafta, karısının o gece doğum yapacağı, doğumun çok zor olacağına dair doktorlar tarafından dikkat işareti verildiği, elinde hiçbir vasıta bulunmadığı ve Merhamet-i Şâhâneye sığındığını bildiriyordu... “Hemen getiriniz!” Bu telgrafa kıymet vermedim ve onu listeye almadım. Huzurda Padişah, âdeti icabı her şeyi ayrı ayrı gözden geçirdikten sonra ilâve etti: -Başka bir şey var mı? Telgrafı söyledim ve arza değmeyeceğini düşünerek listeye almadığımı söyledim. “Hemen getiriniz!” diye emir verdi. Getirdim... Dikkatle okudu ve derhal mütehassıs bir tabip ve bir yaverle doğru Laleli’ye giderek doğumu kontrol altına almalarını, benim de kendilerine refakat etmemi ferman etti... Padişah hiç uyumamıştı... Gittik ve işimizi bitirip sabaha karşı döndük. Bir de ne görelim?! Hünkâr, bahçe üzerindeki odasında, ışıkları açık, cama vurarak bizi çağırmıyor mu? Sabaha kadar uyumayıp bizi beklediğini anladık. Neticeyi sordu. Doğumun zor olduğunu, fakat müdahaleyle kadının kurtulduğunu, çocuğa ‘Abdülhamid’ isminin verildiğini, ‘ihsan-ı Şahane’nin de aile reisine teslim edildiğini ve adamın ağlayarak ömür ve devletlerine dua ettiğini anlattım... Bizi ayakta dinledi, sadece rahatladığını gösteren bir ‘oh’ çekti ve sabah namazına durdu...”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT