BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İsteğe bağlı sigortalılar dikkat

İsteğe bağlı sigortalılar dikkat

Bilindiği gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun isteğe bağlı sigortayı düzenleyen 85’inci maddesi, 24.04.2003 tarih, 4842 sayılı Kanunla 01.05.2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.Bilindiği gibi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun isteğe bağlı sigortayı düzenleyen 85’inci maddesi, 24.04.2003 tarih, 4842 sayılı Kanunla 01.05.2003 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile isteğe bağlı sigortaya giriş için yeterli görülen tescil şartı yerine 1080 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartı getirilmiş, prim oranı yükseltilmiş ve isteğe bağlı sigortanın hangi hallerde sona ereceği belirlenmiştir. Yine aynı Kanunla 506 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 85’inci maddesi ile de, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01.05.2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortaya devam edenler ile isteğe bağlı sigortaya başvuruda bulunup işlemi henüz tamamlanmamış olanların sigortalılıklarının devamıyla ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Prim borcu ödeme yarın son gün 4842 sayılı Kanun,30 Nisan 2003 tarihine kadar isteğe bağlı sigorta prim borçlarının 01 Mayıs 2003 tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen sürelere hizmet verilmeyeceğini ve ileride bu sürelerin ödenerek tekrar hizmet kazanılamayacağını hükme bağlamıştır. Söz konusu süre 1 Kasım 2003 tarihinde dolmuştur. Ancak ödemenin yapılacağı son gün hafta sonu tatiline denk geldiği için son gün 3 Kasım Pazartesi olacaktır. 30 Nisan 2003 tarihinden önceki süreye ilişkin borcu olup ödemeyenler için yarın son gündür. Örneğin; 1996 yılı içinde isteğe bağlı sigortaya müracaat eden bir sigortalı, bir süre prim dedikten sonra ödemeyi durdurmuştur. Ancak isteğe bağlı sigortadan da çıkış yapmamıştır. İşte bu sigortalı geriye dönük borçlarını gecikme zammı ile birlikte 3 Kasım 2003 tarihinde öderse, ödemediği süreleri hizmetine saydıracaktır. Bu tarihten sonra ödenmeyen sürelere ait prim ve gecikme zammı ödeyerek hizmet kazanması mümkün değildir. Borç yapılandırması devam ediyor Bilindiği gibi sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına isteğe bağlı sigorta prim borçları da dahil edilmiştir. 3 Ekim 2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigorta prim borçlarının yapılandırılması için SSK’ya başvuranlar, taksitlerini düzenli ödemeye devam ettikleri sürece bir sorun olmayacaktır. Yani isteğe bağlı prim borcu yeniden yapılandırmasına başvuran sigortalılar için yarın son gün değildir. Primlerin Ödenmesi Bundan sonra da isteğe bağlı sigorta priminin, ait olduğu ayı izleyen ayın son gününe kadar ödenmesi zorunludur. Primin ödenmesi gereken son günün resmi tatil olması halinde ödeme tatili izleyen ilk gün mesai bitimine kadar yapılabilir.İsteğe bağlı sigorta priminin kesintisiz her ay otuz gün üzerinden ödenmesi zorunludur. Ancak sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmaya başlama, tahsis talebinde bulunma ve ölüm durumlarında isteğe bağlı sigortalılık aynı gün sona erdiğinden, bu durumda olanlar sigorta müdürlüklerine kısmi ödemede bulunulabilecektir. Prim Ödemede Gecikme İsteğe bağlı sigorta primlerini art arda üç ay ödemeyenlerin sigortalılığı, primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona erdirilecektir. Primlerin art arda üç ay ödenmemesi, herhangi bir aya ilişkin primin, o ayı izleyen üç ay içinde ödenmemesi anlamında olmayıp, üç aylık prim borcunun gecikmeye girmesi anlamını taşımaktadır. Okuyuculara cevaplar Mehmet Bacaksız- Mailinizde bahsettiğiniz yakınınız 369 gün olan hizmet süresini en az 1080 güne (3 yıl) çıkararak SSK isteğe bağlı sigortaya girebilir. Emekli olabilmesi için toplam prim gün sayısını 3600 güne çıkarması ve 55 yaşını tamamlaması gerekir. Varsa askerlik yatığı süreyide borçlanabilir. İşe giriş tarihi 1974 olduğu için prim gün sayısını 5000 güne tamamlayarak yaş haddini beklemeden de emekli olabilir. Ercan Kozan- Bağ-Kur kanununda değişiklik yapan 4956 sayılı Kanunun geçici 18’inci maddesinde “ Bağ-Kur Kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 4.10.2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 4.10.2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20.4.1982-4.10.2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49 uncu ve ek 15 inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir” hükmüne yer verilmiştir. Siz henüz Bağ-Kur’a tescilli olmadığınız için bu haktan yararlanamazsınız. Ayrıca 1982 öncesini borçlanma imkanı yoktur. 1987 yılından sonra SSK’lı olduğunu için hizmet çakışması sorunu yaşarsınız. 1982-1987 yılları arasında vergi mükellefiyetiniz olmadığı için sadece şoförler cemiyetine kayıtlı olmanızdan dolayı borçlanma yapamazsınız. Salih Sucu- Siz hemen Bağ-Kur’a tescil yaptırırsanız vergi mükellefi olduğunuz 23 ayı borçlanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Bağ-Kur’a tescil yaptırmanız gerekir. Bağ-Kur’a borçlandığınız dönem ile SSK hizmetlerinizin çakışmaması gerekir. Hizmet birleştirmesinde Bağ-Kurdan kaç gününüz varsa o kadarı SSK’da sayılır. Sosyal güvenlikte yıl 360 günü ifade eder.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT