BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Projektör

Projektör

Türkiye’den hicret etmiş Ermenilerden bugün hayatta olanlar çok azdır.Türkiye’den hicret etmiş Ermenilerden bugün hayatta olanlar çok azdır. Buna rağmen Ermenistan, bunu millî bir politika haline getirmiş ki Türkiye’nin doğu bölgesinden toprak istekleri bütün dünyaca bilinmekte. Bazı Ermeniler, davalarını hınç ve şuurla takip etmekte. Hatta 10 yıl kadar önce kalabalık sayıdaki bir Amerikalı yaşlı grubu Van gölü kenarında tatil köyü kurmak için müracaat etmişlerdi, müracaat devrin Turizm Bakanlığına cazip de gelmişti ama bu emekli Amerikalıların Ermeni asıllı olduğu anlaşılınca millette doğan reaksiyon sebebiyle toprak satışından vaz geçilmişti. Fakat şu dehşetli bir iddiadır. Türk vatandaşı olup Müslüman görünen yani döndüğü halde dönmemiş olan bazı “Ermeniler” eliyle Ermeni milliyetçiliği bu davasını devam ettirmektedir. Doğru mu bilemiyoruz. Lakin halk arasında bu konuşmalar geçmekte. Aslını araştırma vazifesi devlete ait. Aynı şekilde Yunanistan’ın da Patrikhane vasıtasıyla bazı Rum asıllı vatandaşlara Fatih’te gayrı menkul aldırdığı, Patrikhanenin genişleme politikası güttüğü sürekli olarak yazılıp çizilir, tartışılır. Sıkça dile getirilen iddialardan biri de İsrail’in GAP bölgesinde araziler satın aldırdığı yolundadır. İsrail de emin ellerle Güneydoğuda mülk edinmekteymiş. Aslı var-veya yok, lakin bu da halkın gündeminde. Şimdi bir başka husussa aleniyete döküldü. İsrail, Irak ve ağırlıklı olarak Kuzey Irak’ta iskân siyaseti güdüyor. Hadise şu. Vaktiyle Irak’tan İsrail’e 250 Bin Yahudi, Kürt ve Arap gelmiştir. Bunların 150 Bini Kuzey Irak’tan. Tel Aviv, şimdi bu muhacir Yahudilerin tekrar eski gayrı menkullerini satın almaları için gayret içindeymiş. Bizim Hariciye bu gelişmeden rahatsız olmuş durumda. İsrail’in dikkati de çekilmiş gibi. Ne var ki bir sözcümüzün dediği kabul edilebilir değil. “Uluslararası hukuka uygun hareket ediyorsa yapacak bir şey yok” deniyor. Tabii ki kılıfına uyduruluyor. Harpten dolayı fakir düşmüş yerli halktan sudan ucuz fiyatlarla mülk alınacak. Zamanında Filistin’e de böyle yerleşerek sonunda İsrail devletini kurdular. Bugün de aynı metotla genişleme politikası güdülüyor. İddiaların aslı varsa sınırlarımızın iki tarafında da uzun vadede aleyhimize gelişmeler planlanıyor. O halde şu soruyu yöneltmek hata mı olur? Türkiye toprakları, Rum, Ermeni, Yahudi kuşatmasına mı alınıyor? Megalo İdea’lli “Büyük Yunanistan”, Dağlık Karabağ’ı işgalinde tutan ve Anadolu üzerine hırslar taşıyan “Büyük Ermenistan” ve “Nil’den Fırat”a Büyük İsrail. “Büyük Türkiye” nerede?
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT