BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 'Mini devlet’ tamam

'Mini devlet’ tamam

‘Küçük ama etkin ve güçlü’ bir devlet için hazırlanan tasarı Meclis yolunda. Kamuda küçülmeyi esas alarak bir dizi reformu kapsayan yeni yasaya göre, 20 olan Devlet Bakanlığı sayısı 8’e düşüyor...ANKARA- Üzerinde uzun bir süreden beri çalışılan Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı tamamlanarak Meclis’e sunuş aşamasına geldi. En önemli özelliği devletin küçülmesini sağlayacak olan tasarı, Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılarak daha sonra TBMM’ye sunulacak. Yeni yasanın sunumunu yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, uygulamada bazı dirençlerle karşılaşacaklarına dikkat çekerek siyasi kararlılığın önemine işaret etti. Tasarısıyla 20 olan Devlet Bakanlığı sayısının 8’e düşürüldüğünü ifade eden Bakan Şahin, yeniden yapılandırmayı öngören tasarının hayata geçmesiyle, kamuda yıllık 500 trilyon liralık bir tasarrufun öngörüldüğünü vurguladı. Tasarıyla artık etliye sütlüye karışmayan bürokrat değil, performans denetimiyle bürokrasinin sorumlu tutulma ilkesinin getirildiğini anlatan Başbakan Yardımcısı Şahin, böylelikle bürokratların ileride başım derde girer diye bazı sorumluluklardan kaçınamayacağını kaydetti. Teşkilatlar yerel yönetime Mehmet Ali Şahin, tasarı hakkında düzenlediği basın toplantısında, kamu yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile 15 icracı bakanlıktan 5’i dışındakilerin taşra teşkilatlarının yerel yönetim birimlerine devredileceğini bildirdi. Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı dışındaki bakanlıklarının taşra teşkilatlarının 1 yıl içinde yerel yönetimlere devredileceğini ifade etti. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarında ise personel 5 yıl içinde bina ve okullar ise 1 yıl içinde yerel yönetimlere devredileceğini anlatan Şahin, bazı istisnalar dışında bakanlıkların merkez teşkilatlarındaki genel müdürlüklerde daire başkanlıkları ve yardımcılıklarının kaldırılacağını bildirdi. Yurtdışı müşavirlikler ve ateşeliklerinin Dışişleri Bakanlığı bünyesine alınacağını ifade eden Şahin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul dışında özel il idarelerine devredileceğini, İstanbul’da ise Büyükşehir Belediyesi’ne devredileceğini kaydetti. Ombudsmanlık geliyor Adalet Bakanlığı’nın, TBMM’ye sevkettiği tasarıyla ombudsmanlık modelinin getirildiğini anlatan Şahin, bu tasarı ile yerel yönetimler düzeyinde ombudsmanlık modelinin getirildiğine işaret etti. Şahin, bu model ile yargının üstündeki yükün de azalacağını söyledi. Tasarı ile artık dikey örgütlenmeden yatay bir örgütlenme modeline geçileceğini dikkat çeken Şahin, böylelikle kamuda iş yapma süresinin kısalacağını kaydetti. Kaldırılacak birimler ile burada çalışanların kamu ile bağlarının kopmayacağını ifade eden Şahin, ancak emeklilik ve başka şekilde ayrılma ile toplam 4 bin 569 birimin kaldırılacağını kaydetti. Şahin, bu yolla yıllık 500 trilyon liralık bir tasarruf sağlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Kamu yatırımına denetim “Katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir kamu yönetiminin oluşturulması” amacıyla hazırlanan tasarıda, hizmetlerinin adil, süratli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için; merkezi idare, mahalli idareler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki dağılımları ile teşkilatların yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Tasarı yasalaştığında, kamu kurum ve kuruluşları kanun ile yetkili ve görevli kılınmadıkları alanlarda işletme kuramayacak, mal ve hizmet üretimi yapamayacak ve bu amaçla personel, bina, araç, gereç ve kaynak tahsis edemeyecek. Tasarıyla, Dışişleri Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) hariç, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları yurtdışında teşkilat kuramayacak. Bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarından hangilerinin, hangi ülkelerde yurtdışı hizmeti sunacağı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Tasarıyla, Devlet Bakanlığı sayısı en fazla 8 ile sınırlı tutulurken, en çok 3 Başbakan Yardımcısı görevlendirilecek. Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilecek. Ayrıca, kamuda teftiş ve denetimin, hukuka, kamu yönetiminin temel ilkelerine, belirlenen yıllık amaç ve hedeflere, performans göstergelerine, hizmet, kalite standartlarına göre yapılması öngörülürken, eğitim ve rehberlik boyutuna önem verilecek ve raporlar kamuoyuna duyurulacak. Kaldırılan kuruluşlar Başbakan Yardımcısı M. Ali Şahin ve Başbakanlık Müşteşarlığı Ömer Dinçer tarafından açıklanan tasarıya göre, savunma sekreterlikleri kurulmasına dair kanun ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu’nun kuruluş ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, Köy Hizmetleri Genel Müdürlükleri de kaldırılıyor. Dışişleri Bakanlığı ile TİKA hariç bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları kaldırılacak ve kadroları iptal edilecek. Tasarıdaki geçici maddeye göre, MEB taşra teşkilatının görev ve yetkileri ile bina, okul, araç-gereç, taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadrolarıyla birlikte olmak üzere il özel idarelerine, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatının görev ve yetkileri, eğitim hastaneleri hariç, sağlık evi, sağlık ocağı, sağlık merkezi, dispanser ile hastanelerin araç-gereç, taşınır-taşınmaz, alacak ve borçları, bütçe ödenekleri ve kadrolarıyla birlikte olmak üzere personeli, il özel idarelerine devredilecek. Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman, Tarım ve Köyişleri bakanlıklarının taşra teşkilatları belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında ise il özel idarelerine devredilecek. SHÇEK ve GSGM genel müdürlüklerinin taşra teşkilatları, görev ve sorumlulukları kadrolarıyla birlikte olmak üzere, belediye sınırları içinde belediyelere, belediye sınırları dışında ise il özel idarelerine devredilecek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93392
  % 0.24
 • 5.3922
  % -0.88
 • 6.1468
  % -0.81
 • 6.944
  % -0.85
 • 223.618
  % -0.75
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT