BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 2004’e iki şart

2004’e iki şart

Avrupa Birliği, merakla beklenen İlerleme Raporu’nda Türkiye’ye üyelik yolunda iki önemli şart ileri sürdü: Bir sene içerisinde Kıbrıs olayını çözün. Reformlar iyi ama bunu pratiğe dökün...BRÜKSEL- Avrupa Birliği, merakla beklenen İlerleme Raporu’nda Türkiye’nin üyeliği için hem Kıbrıs sorunun çözümünü hem de refomların uygulanmasını kesin şart koştu. AB Komisyonu, Türkiye’nin AB üyeliği ile Kıbrıs sorunu arasında ilk kez direkt bağ kurarken, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün engel oluşturabileceği uyarısında bulundu. AB, Kıbrıs sorununun çözülmesi durumunda ise, KKTC’ye öngörülen 206 milyon Euro tutarındaki mali yardımın serbest bırakılacağını açıkladı. AB Komisyon raporunda Türkiye’nin son dönemde gerçekleştirdiği refomlar övgü dolu sözlerle dile getirilirken, reformların pratik hayatta uygulanmasının ise son derece kritik önem arz ettiği belirtildi. Raporda, Ankara hükümetinin ‘’Reform İzleme Komitesi’’ kurması ve işkenceye karşı ‘’sıfır hoşgörü’’ politikası açıklaması istendi. Refomlar tamam uygulama yetersiz AB Komisyonu, aday ülkelere ilişkin yıllık ilerleme raporları çerçevesinde 2003 Türkiye İlerleme Raporu’nu da onayladı. Toplam 140 sayfadan fazla olan raporda, Türkiye’nin AB’ye katılım yolunda kaydettiği ilerlemeler ve gözlemlenen eksiklikler yansıtılıyor. AB Komisyonu, raporunda, reformların etkisinin sınırlı kaldığını, uygulamanın yavaş ve düzensiz olduğunu ileri sürerek, özellikle Türkçe dışında radyo televizyon yayınları ile cemaat vakıflarının mal edinme hakları yönetmeliklerinin ve ailelerin çocuklarına isim koymasını düzenleyen genelgelerin uygulamada getirdiği kısıtlamalara atıfta bulunuyor, Kürtçe isimlerde yer alan Q, W, X gibi harflerin kullanılmasının yasak olduğunu kaydediyor. Kısıtlamalar çok fazla Raporda, askeri temsilcilerin RTÜK ve YÖK içinde yer alması, savunma bütçesinin denetiminde kısıtlamalar olması, ifade özgürlüğü alanında Türk Ceza Kanunu hükümlerinin kullanımında tutarsızlıklar bulunması, yolsuzlukla mücadele alanında kurumsal yapının oluşturulmasında gecikmeler olması, sivil ve siyasi haklar ile azınlık hakları alanında BM ve Avrupa Konseyi anlaşmalarının imzalanmasında eksikler görülmesi eleştiri konusu yapılıyor. Raporda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hükümlerinin uygulanması ile ilgili gecikmeler olması, adil yargılama ve savunma hakkı ile ilgili hükümlere uyumda eksiklikler görülmesi, ayrımcılıkla mücadele alanında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AB müktesebatına uyumsuzluk olması, işkence alanında soruşturma, yargılama ve cezaların uygulanmasında eksiklikler görülmesi, tutuklu hakları ihlalleri, hapishane koşullarında eksikler, yargı hakimlerinin görevlerinin icrasında yaşanan zorluklar, şiddet içermeyen düşüncelerin ifadesi ile ilgili yasaların uygulanmasında yorum ve uygulama farkları bulunduğu eleştirisi getiriliyor. Eleştirilen unsurlar arasında; yazar, gazeteci ve yayıncılara karşı ağır cezalar, bazı yayınların yasaklanması ve internet içeriği alanındaki kısıtlamalar ve RTÜK’ün ekran karartmaları kaydediliyor. AB’den Türkiye’ye Kıbrıs şartı İlerleme Raporu’nda Kıbrıs konusuna ayrılan bölümde, AB Komisyonu, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünün Türkiye’nin AB’ye katılımı önünde ciddi bir sorun oluşturacağı mesajı veriyor. AB Raporu’nda yeralan strateji belgesinde Kıbrıs sorunu ile Türkiye’nin AB üyeliği arasında bağlantı kuruldu ve “Kıbrıs’ta çözümsüzlük, Türkiye’nin üyelik sürecine ciddi engel teşkil edebilir” ifadesi yeraldı. İlerleme raporuna ilave edilen komisyonun sonuç ve önerilerinin bulunduğu Strateji Belgesi’nde, “Eğer Kıbrıs’ta çözüm konusunda gelecek seneye kadar ilerleme sağlanamazsa, Türkiye’nin görüşmelere başlama umudu ciddi bir engelle karşılaşabilir” deniliyor. Ekonomide bahar için henüz erken Raporun ekonomiyle ilgili bölümünde ise; Türkiye’nin, piyasaların işleyişini iyileştirerek ve kurumsal yapısını güçlendirerek, tam işleyen bir pazar ekonomisi olma yolunda ilerleme gösterdiği, ancak makroekonomik istikrar ve öngörülebilirlik alanlarında yeterli gelişme düzeyine henüz ulaşılamadığı ifade ediliyor. Enflasyonda yakın tarihin en düşük oranına ulaşıldığı üzerinde durulan raporda, kamu sektöründe mali hedefleri yakalamak için yapılan fiyat artışlarının enflasyon azalma sürecini olumsuz etkilediği anlatılıyor. Özelleştirmeyi hızlandırmak amacıyla yapılan yeni girişimlerden elde edilen gelirin çok sınırlı kaldığını belirten Komisyon, TEKEL, Türk Telekom gibi kurumların özelleştirilmesi için yeni girişimler başlatıldığını belirtiyor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100806
  % 0.66
 • 5.2752
  % -0.29
 • 5.984
  % -0.69
 • 6.8783
  % -0.34
 • 217.157
  % -0.3
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT