BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gelirde adalet sağlanıyor

Gelirde adalet sağlanıyor

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan hane halkı bütçe anketi gelir dağılımı sonuçlarına göre, Türkiye’de gelir dağılımının 1994 yılına göre düzelme eğilimi içine girdiği bildirildi.ANKARA- Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yapılan hane halkı bütçe anketi gelir dağılımı sonuçlarına göre, Türkiye’de gelir dağılımının 1994 yılına göre düzelme eğilimi içine girdiği bildirildi. DİE tarafından yapılan, 2002 hane halkı bütçe anketi gelir dağılımı sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, Türkiye’de toplam kullanılabilir gelirden en az pay alan birinci yüzde 20’lik grubun, toplam gelir içindeki payı artarken, gelirden en fazla pay alan beşinci yüzde 20’lik grubun toplam gelir içindeki payı azaldı. Müteşebbisler fakirleşti Maaş ve ücret gelirlerinin toplam gelirden aldığı pay artarken, müteşebbis gelirlerin aldığı pay geriledi. Devletten transfer gelirlerininin toplam transfer gelirleri içindeki payı arttı. Ticaret gelirlerinin toplam gelir içindeki payı gerilerken, hizmet gelirlerinin payı yükseldi. Açıklamada, hane halkı gelir dağılımı araştırmalarının, belirli bir sürede oluşturulan gelirin, haneler veya kişiler arasında nasıl bölüşüldüğünün ortaya konulması, hanelerin sosyal ve ekonomik yapısında zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerin belirlenmesinde kullanılan önemli bir kaynak olduğu belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT