BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hükümetin gözü yine ‘Mahkeme’de

Hükümetin gözü yine ‘Mahkeme’de

TEKEL’in özelleştirilme sürecini yakından belirleyecek yasalardan birisi olan Tütün Yasası’nı Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM’ye iade etmişti. TBMM değiştirme yapmadan tekrar kabul etti, ama yasayı DYP, Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.ANKARA- Anayasa Mahkemesi, Tütün Yasası’nın, tütün üretimi, alımı-satımı ve ticaretine kadar uzanan süreci düzenleyen maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugün esastan görüşecek. Anayasa Mahkemesi, dönemin anamuhalefet partisi DYP’nin 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 sayılı Kanunda ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un kısmen iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı bugün esastan görüşmeye devam edecek. Kritik gün Dilekçede, yasanın, idari ve mali özerkliğe sahip “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu” oluşturulmasını düzenleyen maddesinin iptali isteniyor. Kurulun, görev alanı ile ilgili konularda gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, tütün, tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasasında mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişilerle bunların her türlü birliklerinden isteme hakkı getiren düzenlemenin iptali istenen dilekçede, kurul başkan ve üyelerinin maaşlarını düzenleyen hükmün de iptali talep ediliyor.
Kapat
KAPAT