BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Emekli maaşları unutuldu mu?

Emekli maaşları unutuldu mu?

Emeklilerden, özellikle SSK emeklilerinden öfke dolu mektuplar gelmekte.Emeklilerden, özellikle SSK emeklilerinden öfke dolu mektuplar gelmekte. Yetkililerin bir yıldır kendilerini bir türlü hatırlamadığını, ne denli zor şartlar altında hayat mücadelesi verdiklerini ilgililerin görmezden geldiğini belirtiyor ve bu tavırdan dolayı ilgilileri kınıyorlar. Özellikle devletin tepe noktasında görev yapanlara yapılan zamları hazmedemeyen emekli vatandaşlar, haklarını helal etmeyeceklerini belirtiyorlar. Çok tepki gösterenlerden birisi olan Nurhan Yılmaz, Ak Parti’nin söz verdiği gibi adaletli davranması gerektiğini belirtiyor. “Bizler hep 350 milyona talim ederken, birilerinin mideleri bizimkilerin 30 katı mı? Hem her şeyleri bedava; elektrik, su paraları yok. Onları bile biz ödüyoruz. Ben, kendi hesabıma hakkımı hiçbirine helal etmiyorum. 350 milyona hem geçiniyor, hem de elektriğimi, suyumu, telefonumu ödüyorum. Olması gereken, sizinle beraber emeklilerin maaşlarının da artması değil miydi? Gönlü rahat olanları kendi vicdanları ile başbaşa bırakıyorum... Emekli bir anne alarak, yiye yiye bitiremediğim maaşımın yarısını da size takviye olarak göndereyim, isterseniz...” Emeklilerin sabrını ve tahammüllerini çok zorlamadılar mı? Adalet ve eşitlik istiyoruz İçişleri Bakanlığı’na; Bizler, Emniyet Teşkilatı’nda görevli, meslek içerisinde açılan sınavı kazanarak, Polis Amirliğine terfi eden 4 yıllık fakülte ve yüksek öğrenim kurumu mezunu Polis Amirleriyiz. Bilindiği gibi, Emniyet Teşkilatı’nda Amirler (A) ve (B) grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. 21.04.2001 tarihine kadar, Polis Akademisi mezunları ile 4 yıllık fakülte ve yüksek öğrenim kurumu mezunu Polis Amirleri (A) Grubu, diğerleri (ortaokul, lise ve dengi okullardan mezun olanlar) ise (B) Grubu Polis Amiri olarak değerlendirmekteydi. Ancak; meslek içerisinde açılan sınavı kazanarak daha önce (A) grubunda yer alan 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu polis amirleri, 21.04.2001 günü 4638 sayılı Kanunla 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. maddesinde yapılan değişiklikle, ortaokul, lise ve dengi okul mezunu Polis Amirlerinin oluşturduğu (B) Grubu statüsüne indirilerek, terfi sürelerimiz uzatılmış ve Başkomiserlikten yukarı rütbelere çıkmamız engellenmiştir. Yeni düzenleme, teşkilatımızda ayırımcılık meydana getirmiş, hiyerarşik yapıya zarar vermiştir. Yürürlükteki kanunun, Anayasamızın 2, 5, 10 ve 11. maddelerinde teminat altına alınan adalet anlayışı, insan haklarına saygı ve özellikle hukuk devleti ilkelerini ihlal ettiği; kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu, temel haklarını, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırladığı; herkesin kanun önünde eşit olduğu ilkesini yok saydığı, belirli bir sınıfa ve zümreye imtiyaz tanıdığı; “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadır” hükmünü de ihlal ettiği görülmüştür... Bütün bu sakıncaları ortadan kaldıracak, mağduriyetimize son verecek bir düzenlemenin biran önce yapılmasını istiyoruz... 4 Yıllık Üniversite Mezunu Mağdur Polis Amirleri Ek Ders ücretlerimizi zamanında alamıyoruz Biz Kırşehir’de görev yapmakta olan öğretmenleriz. Maaşlarımızı ve ek ders ücretlerimizi Kırşehir Pamukbank şubesinden almaktayız. Ancak, her nedense, ek ders ücretlerimizi zamanında almakta problem yaşamaktayız. Bazen bu süre bir haftayı bulmaktadir. Fakat kredi kartı borcumuzu bir gün geciktirsek banka hemen yasal faiz uygulamaktadır. Maaş gibi muktesep hakkımız olan ek ders ücretlerimizin zamanında ödenmesini ve mağduriyetimizin giderilmesi için gereğinin yapılmasını yetkililerden istiyoruz... İsmi mahfuz bir grup öğretmen - KIRŞEHİR
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT