BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamberimizin faziletleri

Peygamberimizin faziletleri

Muhammed aleyhisselâmın faziletleri o kadar çok ki saymakla bitmez, bunları bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazilet, üstünlük demektir.Muhammed aleyhisselâmın faziletleri o kadar çok ki saymakla bitmez, bunları bildiren yüzlerce kitap vardır. Fazilet, üstünlük demektir. Üstünlüklerinden bazılarını bildirelim: - Mahlûklar içinde ilk olarak Muhammed aleyhisselâmın rûhu yaratılmıştır. - Allahü teâlâ, Onun ismini Arşa, Cennetlere ve yedi kat göklere yazmıştır. - Hindistan’da yetişen bir gülün yapraklarında, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) yazılı olduğu görülmüştür. - Basra şehrine yakın bir nehirde tutulan balığın sağ tarafında “Allah” sol tarafında “Muhammed” yazılı görülmüştür. Bunlara benzeyen vak’alar çoktur. 1975’te Londra’da basılmış olan (A History of Fishes) kitabının, ikiyüzüncü sahifesinde, kuyruğunda Kur’ân-ı kerîm harfleri ile “Şânullah” yazılı balığın resmi mevcuttur. Verilen bilgide, kuyruğun diğer tarafında (Lâ ilâhe illallah) yazılı olduğu bildiriliyordu. Bunun misâlleri pek çoktur. - Muhammed aleyhisselâmın ismini söylemekten başka vazîfesi olmayan melekler vardır. - Meleklerin Âdem aleyhisselâma karşı secde etmeleri emir olunması, alnında Muhammed aleyhisselâmın nûru bulunduğu için idi. - Âdem aleyhisselâm zamanında namaz için okunan ezânda, Muhammed aleyhisselâmın ismi de söylenirdi. - Allahü teâlâ bütün Peygamberlere emretti ki, Muhammed aleyhisselâm sizin zamanınızda Peygamber olursa, ona iman etmelerini ümmetlerinize de emrediniz! - Tevrâtta, İncîlde ve Zebûrda Muhammed aleyhisselâm ve dört halîfesi ve eshâbı ve ümmetinden bazıları, güzel sıfatlarla bildirilmiş ve medh olunmuşlardır. Allahü teâlâ, kendinin Mahmûd isminden Muhammed kelimesini çıkararak Habîbine isim koymuştur. Allahü teâlâ, kendi isimlerinden Raûf ve Rahîm ismlerini Habîbine de vermiştir. - Dünyaya geldiği zaman, melekler tarafından sünnet edilmiştir. - Dünyaya geleceği zaman, çok büyük alâmetler görülmüştür. Beşiğini melekler sallardı. Bunlar, târih ve mevlid kitaplarında yazılıdır. - Dünyaya gelince, şeytânlar göke çıkamaz, meleklerden haber alamaz oldular. - Dünyaya geldiği zaman, yeryüzündeki bütün putlar, tapınılan heykeller yüzüstü devrildiler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102342
  % 0.59
 • 5.2952
  % -0.01
 • 6.0064
  % 0.11
 • 6.8958
  % -0.11
 • 228.767
  % 0.44
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT