BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devlet adamına nasıl davranılır?.. -264-

Devlet adamına nasıl davranılır?.. -264-

Sultan Mahmud Han, bütün Osmanlı sultanları gibi, hizmet edenleri takdir edip, kıymetli vezirlerini ufak tefek kusur ve hataları ve hatta mağlubiyetleri yüzünden derhal azil ve sair suretle cezalandırmaz ve hatalarını tashih için kendilerine imkan tanırdı.Sultan I. Mahmud Han, bütün saltanatı boyunca devam eden İran, Rus, Avusturya muharebelerini değerli kumandanları ile idare etti. Bilhassa hayatı muvaffakiyetlerle dolu Hekimoğlu Ali Paşa gibi yetişmiş ve tecrübeli vezirleri, sadarette ve ordu seraskerliklerinde kullanarak muvaffak oldu. Çalışan takdir edilirdi... Sultan Mahmud Han da, bütün Osmanlı sultanları gibi, hizmet edenleri takdir edip, kıymetli vezirlerini ufak tefek kusur ve hataları ve hatta mağlubiyetleri yüzünden derhal azil ve sair suretle cezalandırmaz ve hatalarını tashih için kendilerine imkan tanırdı. Bağdat Valisi Ahmet Paşa, İran Seferleri dolayısıyla salahiyeti haricinde, izin almadan devlet tevcihatını istediği gibi yapması sebebiyle buradan alınarak Rakka Valiliğine tayin olunmuştu. Bunun üzerine korkarak cezalandırılacağı vehmine kapılan Ahmet Paşa, Veziriazam Hekimoğlu Ali Paşa’ya mektup yazarak korkusunu bildirdi ve yardımını istedi. Ali Paşa bu mektubu Padişaha arzedince, Sultan Mahmud Han, kendisine şunları yazdı: “Sadrazam tarafına gönderdiğin mektubun manzar-ı hümayunum olup, bazı fikirlere sahip olduğun anlaşılmıştır. Sen bu kadar zamandan beri seraskerlik ve tevcihat ile istediğini yapmış olmana rağmen, bundan sonra senden üstün başarılar ümid edilerek, bu hataların affolunmuştur...” Fermanla rahatladı Bu ferman ile Sultan Mahmud Han, Ahmet Paşanın hizmetlerini takdir ettiğini ve bir devlet adamının ufak tefek bir kusuru için cezalandırılamayacağını bildirerek kendisini rahatlattı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT