BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Küçük kıyamet” -265-

“Küçük kıyamet” -265-

l4 Eylül 1509’da İstanbul, Osmanlı tarihinin kaydettiği en şiddetli depreme maruz kalmıştı. “Küçük kıyamet” denilen bu depremde İstanbul’da yüz dokuz cami ve mescid ile binyetmiş ev harab olmuştu. Halktan da beş bin kadar insan ölmüştü.14 Ağustos 1509 Salı gecesi; Amasya, Tokat, Sivas, Çorum ve havalisinde başlayıp 45 gün şiddetle devam eden bir deprem yaşandı.. Halk, iki ay kadar dışarıda çadır ve örtüler altında kalıp hayatını devam ettirmek zorunda kalmıştı. Bu deprem, aynı şiddette İstanbul ve Edirne’de de oldu. Gerçekten, l4 Eylül 1509’da İstanbul, Osmanlı tarihinin kaydettiği en şiddetli depremine maruz kalmıştı. Beşbin insanımız öldü... “Küçük kıyamet” denilen bu depremde İstanbul’da yüz dokuz cami ve mescid ile bin yetmiş ev harab olmuştu. Halktan da beş bin kadar insan ölmüştü. Bu büyük depremde binlerce insan yıkıntılar altında gömülü kalmıştı. Sadece Vezir Mustafa Paşa’nın konağında atları ile birlikte üçyüz süvari hayatlarını kaybetmişti. Köpürmüş ve azgın bir hal almış olan deniz dalgaları, İstanbul ve Galata surlarını aşarak sokaklarda tufan meydana getiriyordu. Tunca geçit vermedi... Sultan Bâyezid, bu deprem münasebetiyle devletin ikinci payitahtı olan Edirne’ye gittiyse de aynı sene Receb ayının dokuzunda, yani İstanbul depreminden 15 gün sonra İstanbul’dakinin benzeri olan ve aynı şiddette bir deprem meydana geldi. Mimar Hayreddin, onbeş gün içinde Pâdişah için Edirne’de ahşab bir ev yaptı. Pâdişah, bu ahşab evde ikamete başladı. Aynı sene Şaban’ın üçünde Edirne’de yine benzer şiddette bir deprem daha oldu. Tunca Nehri taşarak ve yatağını da asarak depremin yıkıntılarını kapladı. Üç gün geçit vermeyen Tunca’nın taşmasıyla da birçok insan öldü... “Yeni İstanbul” kuruldu... İstanbul’un tamiri için neler yapılması gerektiği hususunda ilgililerle istişarede bulunur. İstişare sonunda Anadolu’dan üç bin kadar mimar ve marangoz getirildi. Sultan II. Bâyezid’in çabaları ile İstanbul kısa bir sürede adeta yeniden inşa edilmiş oldu. Bu inşaat, bütünüyle Mimar Hayreddin’in nezâreti altında yapılmıştı. İnşaatın tamamlanmasından sonra hükümdarın emri üzerine üç gün ve gece, fakirlere yemek dağıtıldı...
Kapat
KAPAT