BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Neden Türkiye?

Neden Türkiye?

Misyoner faaliyetlerinde ağırlık merkezi ve en önemli hedef Türkiye seçilmiştir. Avrupa Birliği heves ve sarhoşluğu ile maalesef bazı medya, vakıf, iş adamları ve zaman zaman yaşanan ekonomik krizler, misyoner faaliyetlerinin itici gücü olmuştur.Misyoner faaliyetlerinde ağırlık merkezi ve en önemli hedef Türkiye seçilmiştir. Avrupa Birliği heves ve sarhoşluğu ile maalesef bazı medya, vakıf, iş adamları ve zaman zaman yaşanan ekonomik krizler, misyoner faaliyetlerinin itici gücü olmuştur. Avrupa’da açılan cami ve mescidler oradaki Müslümanların ibadeti içindir. Türkiye’de mantar gibi açılan kiliseler ise Türk gençliğini Hıristiyanlaştırmak maksadıyladır. Hıristiyan dünyasının barış, hoşgörü, dinler arası diyalog yalanlarına asla kanmamalıdır. Papa 2. John Paul’un “Redepm-toris Missio” (Kurtarıcı Misyon) isimli genelgesinde: “Dinlerarası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır” ABD “Board” teşkilatı tarafından Osmanlı topraklarına gönderilen Fısk ve Pasion’a 1 Aralık 1883’te verilen talimatta: “Bir fetih savaşına girmiş askerler olduğunuzu unutmayın... Bu mukaddes ve vaad edilmiş topraklar, silahsız bir haçlı seferiyle geri alınacaktır... Anadolu Ortadoğu’nun ekmek sepeti ve Asya’nın anahtarı durumundadır. Gerek yeraltı ve yerüstü zenginlikleri gerek üç tarafın denizlerle çevrili ve üç kıtanın merkezinde bulunması Türkiye’nin önemini artırmaktadır. Türkiye sahip olduğu jeopolitik ve jeostratejik imkanlar sayesinde dünyadaki ekonomik, siyasi, askeri ve dini merkez durumundadır. İslamiyete ve Müslümanlara hizmet eden Osmanlı misyoner faaliyetleriyle yıkılmalıdır...” Türkiye ve Türk düşmanlığı Protestanlığın kurucusu olan Luther’in bir eseri “Türklere Karşı Duaya Çağrı”dır. Bu eserde sayfa 161-178 arasında Türklerden şu şekilde bahseder: “Türkler, Allah’ın günahkar Hıristiyanları cezalandırmak için seçtiği bir vasıtadır. Türk belasından kurtulmanın yolu kılıçla değil, tövbe ve dua ile olmalıdır. Onlara savaş açmak yerine misyonerlerle Hıristiyanlaştırmalıdır. Türklere savaş açmak tanrıya karşı direnmekten başka bir anlam taşımaz...” Luther’e göre 3 düşman vardır. Bunlar sırasıyla; Katoliklerin papası, (bütün âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili ve Şerefli Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Hazreti Muhammed ve Türkler. (Sayfa:15) Yine Luther’e göre şeytanın ruhu Papa, bedeni Türkler ve ikisinin birleşmesi Deccal’dır. Luther’in duası: “Rabbim bizi koru. Papa ile Türkleri mahvet.” “Son yıllara kadar uzun tarihi süreçte misyonerlerin en çok emek ve para harcayarak Hıristiyanlaştırmak istedikleri bölgelerin başında Türk Dünyası ve Türkiye gelmektedir. Harcadıkları büyük paralar, sarf ettikleri büyük emeklere rağmen bu gayelerine ulaşamadılar. Onları bu başarısızlığa iten ana unsur Türklerin sahip oldukları iman, Allahü teâlâ ve Sevgili Peygamberimize (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) son derece büyük sevgi, İslâm ahlakı, seciye, kişilik, örf adet ve geleneklerdir. Misyonerler çarptıkları bu yalçın kayaları aşmak, karşılaştıkları bu muazzam kalenin surlarında gedik açmak ve Müslüman görünen adamları ile kaleyi içten feth etmek için çalışmalarına devam etmektedirler. Bunun belli başlı iki sebebi vardır: Türklerin üzerinde yaşadıkları bu topraklar ve Türklerin bizahiti kendileridir.” Bana göre misyonerler oldukça başarılı oldular. Çok sayıda Müslümanı milli, manevi ve dini değerlerinden koparıp kendi potalarında çağdaşlık, medeniyet maskesi altında sanal Hıristiyan yaptılar. Sanal Hıristiyan kendini Müslüman sanan ama doğumdan ölümüne kadar Hıristiyan gibi yaşayan zavallı ve nasipsizlerdir. Daha doğrusu kendilerinin ebedi hayatını kendi iradeleri ile mahvedenlerdir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT