BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnsanların en iyileri

İnsanların en iyileri

Resûlullahın mübârek kızları ve zevceleri de dünya kadınlarının en üstünleridir.Resûlullahın mübârek kızları ve zevceleri de dünya kadınlarının en üstünleridir. Eshâbının hepsi de, Peygamberlerden başka, bütün insanların en üstünleridir. Şehirleri olan Mekke-i mükerreme ve sonra Medine-i münevvere, yer yüzünün en kıymetli yerleridir. Mescîd-i şerîfinde kılınan bir rek’at namaza, bin rek’at sevabı yazılır. Başka ibâdetler için de böyledir. Kabri ile minberi arası, Cennet bahçesidir. “Öldükten sonra beni ziyâret eden, diri iken etmiş gibidir. Haremeynden birinde ölen bir mü’min, kıyâmet günü emîn olarak diriltilir” buyurdu. Mekke ve Medine şehirlerine (Haremeyn) denir. - Neseb ve sebep bakımından, yani kan ve nikâh bakımından olan akrabâlığın kıyâmette faydası yoktur. Fakat Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” akrabâsı bundan müstesnâdır. - Onun mübârek ismini taşıyan hakîkî mü’minler Cehenneme girmeyecektir. - Onun her sözü, her işi doğrudur. Her ictihâdı, Allahü teâlâ tarafından doğrulanmıştır. - Onu sevmek herkese farzdır. “Allahü teâlâyı seven, beni sever” buyurdu. Onu sevmenin alâmeti, dinine, yoluna, sünnetine ve ahlâkına uymaktır. Kur’ân-ı kerîmde meâlen, “Bana uyarsanız, Allahü teâlâ sizi sever” demesi emrolundu. - Onun ehl-i beytini sevmek vâciptir. “Ehl-i beytime düşmanlık eden münâfıktır” buyurmuştur. Ehl-i beyt, zekât alması harâm olan akrabâsıdır. Bunlar, zevceleri ve dedesi Hâşimin soyundan olan mü’minlerdir ki, Hazret-i Alî’nin, Ukaylin, Ca’fer Tayyar’ın ve Abbâs’ın soyundan olanlardır. Eshâbının hepsini “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” sevmek vâciptir. “Benden sonra, eshâbıma düşmanlık etmeyiniz! Onları sevmek, beni sevmektir. Onlara düşman olmak, bana düşman olmaktır. Onları inciten, beni incitmiş olur. Beni inciten de, Allahü teâlâyı incitir. Allahü teâlâ, kendisini incitene azâb eder” buyurdu. Allahü teâlâ, Muhammed aleyhisselâma, gökte iki ve yerde iki yardımcı yaratmıştır. Bunlar Cebrâîl, Mikâîl, Ebû Bekr ve Ömer’dir “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”. Her insanın cinden bir arkadaşı vardır. Bu şeytân kâfirdir. Vesvese vererek, imanını almağa, günah yaptırmağa çalışır. Resûl aleyhisselâm, arkadaşı olan cinnîyi imana getirmiştir. Erkek, kadın, büyük yaşta vefât eden herkese kabrinde Muhammed aleyhisselâm sorulacaktır. Rabbin kimdir denildiği gibi, Peygamberin kimdir denilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT