BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ‘Zoraki bağış’a son

‘Zoraki bağış’a son

Hükümet, kamu kuruluşlarının çatısı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklerin, verilen hizmet karşılığı vatandaşlardan bağış talep etmesini ortadan kaldırıyor. Hazırlanan yasa ile kamudan dernek ve vakıflara kaynak aktarımı yapılamayacak.ANKARA- Hükümetin Acil Eylem Planı’nda yeralan önemli bir reform projesi daha hayata geçiriliyor. Vakıf ve derneklerin kamu kurum ve kuruluşları ili ilişkilerini yeni düzenleyen kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin yasa ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine yönelik hazırlanan kanun tasarısı ile ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Sıkı denetim geliyor Şahin’in verdiği bilgiye göre dernek ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamayacak. Bu kurum ve kuruluşların hizmet binaları ve müştemilatı içinde faaliyet gösteremez ve bu kuruluşlara ait araç ve gereci kullanamayacak. Yasanın çıkması halinde dernek ve vakıflar kamu kurum ve kuruluşlarının sundukları hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı ve benzeri adlar altıda herhangi bir karşılık alamayacak. Görev kötü kullanılmayacak Kamu hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, evrak, form ve benzeri malzemenin, bu kanun kapsamındaki, dernek ve vakıflardan temin edilmesi de istenmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşları, dernek ve vakıflardan ihalesiz ve ilansız mal ve hizmet satın alamayacak. Kamu görevlilileri görev ünvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev alamayacak. Dernek ve vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri, bu görevleri nedeniyle ücreti, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamayacak. Dernek ve vakıfların yardım toplama ve bağış kabul hizmetleri de kamu görevlileri çalıştırılamayacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT