BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anadilde yayına izin

Anadilde yayına izin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Fatih Karaca, Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Dil ve Lehçelerde Yayın Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe son şeklini verdiklerini belirterek, yönetmeliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Fatih Karaca, Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Dil ve Lehçelerde Yayın Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe son şeklini verdiklerini belirterek, yönetmeliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi. Karaca, Üst Kurul’un yaptığı toplantıdan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ulusal kanallara yetki Yönetmelikte, izleyici ve dinleyici profili belirleninceye kadar geleneksel dil ve lehçelerde yayın yapma yetkisinin kamu ve özel ulusal radyo ve televizyonlara verildiğini belirten Karaca, bu yayınlara radyoların günde 1 saati aşmamak üzere haftada toplam 5 saat, televizyonların ise günde 45 dakikayı aşmamak üzere haftada toplam 4 saat yer verebileceklerini kaydetti. Karaca, izleyici ve dinleyici profilleri belirlendikten sonra yerel ve bölgesel yayın kurullarına da bu tür yayınlar için izin verilebileceğini söyledi. RTÜK Başkanı Karaca, söz konusu yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından geleneksel dil ve lehçelerde yayın yapmak isteyen ulusal, özel ve kamu yayın kuruluşlarının Üst Kurul’a başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Özel birim denetleyecek Karaca, bu yayınların denetimi konusunda bir sıkıntıları bulunmadığını belirterek, İzleme ve Değerlendirme Dairesi’nin söz konusu yayınları birebir değerlendirerek denetlemesini yapacağını kaydetti. Üst Kurul’da bu konuda özel bir birim oluşturulacağını bildiren Karaca, bu birimin söz konusu yayınların bundan sonraki seyriyle ilgili sürekli çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Bu çalışmanın RTÜK’ün tek başına yapacağı bir çalışma olmadığını ve profesyonel anlamda bir hizmet alınması gerektiğini anlatan Karaca, “DİE gibi ülkemizin çeşitli kurumlarıyla işbirliği içinde süratle ülkemizin belli bölgelerinde özellikle geleneksel dil ve lehçeleri kullanan vatandaşlarımızın hangi ölçüde, hangi sayıda olduklarıyla ilgili bir araştırmanın yapılması tabiidir” dedi. Karaca, belirlenen kaç dil ve lehçe bulunduğuna ilişkin soru üzerine, “Şu aşamada bunu bilmek mümkün değil, ama çokça lehçenin kullanıldığını biliyoruz. Ama bunların ne kadarı ne ölçüde kullanılmaktadır, ne ölçüde yaşamaktadır, bu noktada bir araştırma yapmak gerekir” diye konuştu. Bir gazetecinin TRT’nin de bu türde yayın yapıp yapamayacağı sorusuna karşılık Karaca, TRT’nin de isterse RTÜK’e başvurarak bu yayınları yapabileceğini söyledi. Karaca, yönetmelik konusunda gerek RTÜK gerekse ilgili kurum ve kuruluşlar arasında tam bir mutabakat sağlandığını bildirdi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT